Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet firar 105 år den 21 mars 2024

Utgivningsdatum 21.3.2024 9.00
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendets 105:e årsdag firas värdigt med arbete. Vid sidan om arbetet firas de som befordrats och belönats med kaffebjudning.

Personalens befordringar och belöningar

Republikens president har på årsdagen befordrat 37 tjänstemän vid Gränsbevakningsväsendet. Därtill befordrades 31 tjänstemän vid Gränsbevakningsväsendet i reserven. 

Vid Gränsbevakningsväsendet den 21 mars 2024 befordras överstelöjtnant Janne Mika Antero Kurvinen, överstelöjtnant Jussi Tuomas Napola och överstelöjtnant Urpo Armas Kalevi Riissanen till överste.

Årets väktare av våra gränser 2023 är gränsbevakningsmästare Timo Kurvinen

Gränsbevakningsmästare Timo Kurvinen arbetar som äldre lärare i enheten för gränssäkerhetsutbildning vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Tidigare under sin karriär har han arbetat med mångsidiga uppgifter inom brottsbekämpning och gränskontrollernas operativa uppgifter vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion.

Gränsbevakningsmästare Kurvinens insats har varit betydande vid införandet av nya undervisningsmetoder vid Gränsbevakningsväsendet. Han har utvecklat flera olika nätutbildningar i vilka man på ett utmärkt sätt har utnyttjat videor, ytterligare visualitet samt spelifiering och därmed har inlärningen effektiverats. Utbildningsmaterialet, som Kurvinen framställt, är ytterst högklassigt jämfört både med nationellt och internationellt material. Därtill har Kurvinen svarat för att gränskontrollernas inlärningsmiljö och utbildningsredskap överensstämmer med arbetslivets krav och är tidsenliga. Han har möjliggjort en högkvalitativ distansundervisning med mångsidigt utbildningsmaterial. Han har också berömvärt deltagit i internationella samarbetsprojekt. Under pandemin hade Kurvinen en viktig roll i anpassningen av undervisningen med en snabb tidtabell till den form som krävdes av situationen.

I gränsbevakningsmästare Kurvinens verksamhet framhävs ett arbetsgrepp som ser framåt och är förgripande. Hans förmåga att samarbeta med studeranden, de närmaste arbetskollegorna, annan personal och cheferna vid Gränsbevakningsväsendet har alltid varit berömvärt. Han är alltid färdig att hjälpa och vägleda dem som behöver stöd samt flexibel då det krävs av situationen. Med sin verksamhet och karaktär har Kurvinen uppnått stort förtroende hos Gränsbevakningsväsendets samarbetspartners. I studeranderesponsen har det för Kurvinen framhävts ett direkt och naturligt mötande av studerande, bildandet av en studiemiljö som möjliggör bra studieresultat, gedigen expertis, utnyttjandet av praktisk erfarenhet i undervisningen samt aktiverande och arbetslivsinriktade undervisningsmetoder.

Förtjänstkors, -medaljer och -plaketter samt Gränsbevakningsväsendets medaljer och statens tjänsteutmärkelsetecken

Inrikesministern har beviljat Gränsbevakningsväsendets personal Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors (12 st.) och förtjänstmedaljer (57 st.). Chefen för Gränsbevakningsväsendet har beviljat personalen Gränsbevakningsväsendets förtjänstplaketter (17 st.). Republikens presidents har i tillägg beviljat 56 Gränsbevakningsväsendets tjänstemän statens tjänsteutmärkelsetecken.

I tillägg med Gränsbevakningsväsendets personal har följande samarbetsparter belönats: 

Inrikesministern har den 21 mars 2024 beviljat Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors till följande personer för förtjänstfullt arbete till förmån för Gränsbevakningsväsendet:

 • Generallöjtnant Mikko Heiskanen
 • Stadsdirektör Matias Hildén
 • Landskapsdirektör Markus Hirvonen
 • Överdirektör Minna Hulkkonen
 • Generalmajor Mika Kalliomaa
 • Överste Jussi Kosonen
 • Avdelningschef Marja Liivala
 • Riksdagsledamot Krista Mikkonen
 • General Guntis Pujãts
 • Kommodor Pasi Rantakari
 • Generaldirektör Timo Ritakallio
 • Ambassadör Kai Sauer
 • Överdirektör Terttu Savolainen
 • Räddningsdirektör Pekka Tähtinen

Inrikesministern har den 21 mars 2024 beviljat Gränsbevakningsväsendets förtjänstmedalj till följande personer för förtjänstfullt arbete till förmån för Gränsbevakningsväsendet: 

 • Tullöverinspektör Erik Dannbäck
 • Herr Matti Himanen
 • Fältledare för sjukvården Miika Hokkanen
 • Major Niko Junnonen
 • Flygplatschef Johan Juujärvi
 • Polisinspektör Sami Kalliomaa
 • Fältväbel Tero Leskinen
 • Överkonstapel Vesa Minkkinen
 • Teamchef Jussi Moilanen
 • Specialsakkunnig Maija Norilo
 • Soldathemssyster Eini Näränen
 • Kriminalinspektör Kari Pasanen
 • Polisöverinspektör Vesa Pihajoki
 • Verksamhetsledare Kimmo Salo
 • Tullöverinspektör Linda Satola
 • Sjökapten Peter Thesleff

Chefen för Gränsbevakningsväsendet har den 21 mars 2024 beviljat Gränsbevakningsväsendets förtjänstplakett i brons till följande utomstående personer, enheter och samfund för förtjänstfullt arbete till förmån för Gränsbevakningsväsendet: 

 • Överstelöjtnant Olli Järvinen
 • Utbildningschef Terttu Lehti
 • Överkonstapel Juri Pakarinen
 • HEMS akutvårdare Ilkka Pulkkinen
 • Kommodor Antti Rainio
 • Kapten Jaakko Rissanen
 • Kommendörkapten Timo Turtola
 • Akutvårdschef Kari Törrönen
 • Akutvårdschef Alexandra Vallila

Chefen för Gränsbevakningsväsendet har den 21 mars 2024 beviljat Gränsbevakningsväsendets medalj till följande utomstående personer för gott samarbete med Gränsbevakningsväsendet: 

 • Verksamhetschef Veli-Matti Kesälahti
 • Kapten i.a. Kari Lappeteläinen
 • Reservens kapten Hannu Savola
 • Överstelöjtnant i.a. Antti Teräväinen
   
Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande