Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos viettää 105. vuosipäiväänsä 21.3.2024

Julkaisuajankohta 21.3.2024 9.00
Tiedote

Rajavartiolaitoksen 105. vuosipäivää vietetään arvokkaasti työn merkeissä, jonka ohessa juhlistetaan ylennettyjä sekä palkittuja kahvitilaisuuksissa.

Henkilöstön ylennykset ja palkitseminen

Tasavallan presidentti on ylentänyt 37 Rajavartiolaitoksen virkamiestä. Lisäksi 31 Rajavartiolaitoksen virkamiestä ylennettiin reservissä. 

Rajavartiolaitoksessa ylennetään 21.3.2024 everstiksi everstiluutnantti Janne Mika Antero Kurvinen, everstiluutnantti Jussi Tuomas Napola ja everstiluutnantti Urpo Armas Kalevi Riissanen.

Vuoden 2023 Rajamme Vartija on rajavartiomestari Timo Kurvinen

Rajavartiomestari Timo Kurvinen toimii Raja- ja merivartiokoululla rajaturvallisuuden opetusyksikössä vanhempana opettajana. Aiemmin hän on urallaan työskennellyt monipuolisissa rikostorjunnan ja rajatarkastusten operatiivisissa tehtävissä Kaakkois-Suomen rajavartiostossa.

Rajavartiomestari Kurvisen panos on ollut merkittävä uusien opetusmenetelmien käyttöönotossa Rajavartiolaitoksessa. Hän on ollut kehittämässä useita verkkokoulutuksia, joissa on hyödynnetty erinomaisesti videoita, muuta visuaalisuutta ja pelillisyyttä ja onnistuttu näin tehostamaan oppimista. Kurvisen tuottama opetusmateriaali on sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertailtuna erittäin laadukasta. Lisäksi Kurvinen on huolehtinut rajatarkastuksen opetusympäristön ja koulutusvälineiden työelämävastaavuudesta ja ajanmukaisuudesta. Hän on mahdollistanut laadukkaan etäopetuksen monipuolisella opetusmateriaalilla. Hän on ollut ansiokkaasti mukana myös kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Pandemian aikana Kurvisella oli tärkeä rooli opetuksen muuntamisessa nopealla aikataululla tilanteen vaatimaan muotoon.

Rajavartiomestari Kurvisen toiminnassa korostuu tulevaisuuteen katsova ja asioita ennakoiva työote. Hänen yhteistyökykynsä niin opiskelijoiden, lähimpien työkavereiden, muiden Rajavartiolaitoksen työntekijöiden kuin esihenkilöidenkin suuntaan on aina ollut kiitettävää. Hän on aina valmis auttamaan ja neuvomaan tukea tarvitsevia sekä joustamaan tilanteen niin edellyttäessä. Kurvinen on toiminnallaan ja olemuksellaan saavuttanut myös Rajavartiolaitoksen yhteistoimintatahojen vankan luottamuksen. Opiskelijapalautteessa Kurvisen osalta ovat korostuneet opiskelijoiden välitön ja luonteva kohtaaminen, hyvät oppimistulokset mahdollistavan opiskeluilmapiirin muodostaminen, vankka asiantuntijuus, käytännön kokemusten havainnollistava hyödyntäminen opetuksessa sekä aktivoivat ja työelämälähtöiset opetusmenetelmät.

Ansioristit, -mitalit ja -levykkeet sekä rajavartiolaitosmitalit ja virka-ansiomerkit

Sisäministeri on myöntänyt Rajavartiolaitoksen henkilöstölle Rajavartiolaitoksen ansioristejä (12 kpl) ja ansiomitaleita (57 kpl). Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt henkilöstölle Rajavartiolaitoksen ansiolevykkeitä (17 kpl). Tasavallan presidentti on lisäksi myöntänyt 56:lle Rajavartiolaitoksen virkamiehelle valtion virka-ansiomerkin.

Rajavartiolaitoksen henkilöstön lisäksi on palkittu yhteistyötahoja seuraavasti: 

Sisäministeri on myöntänyt seuraaville henkilöille Rajavartiolaitoksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä Rajavartiolaitoksen ansioristin 21.3.2024:

 • Kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen
 • Kaupunginjohtaja Matias Hildén
 • Maakuntajohtaja Markus Hirvonen
 • Ylijohtaja Minna Hulkkonen
 • Kenraalimajuri Mika Kalliomaa
 • Eversti Jussi Kosonen
 • Osastopäällikkö Marja Liivala
 • Kansanedustaja Krista Mikkonen
 • General Guntis Pujãts
 • Kommodori Pasi Rantakari
 • Pääjohtaja Timo Ritakallio
 • Suurlähettiläs Kai Sauer
 • Ylijohtaja Terttu Savolainen
 • Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen

Sisäministeri on myöntänyt seuraaville henkilöille Rajavartiolaitoksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä Rajavartiolaitoksen ansiomitalin 21.3.2024:

 • Tulliylitarkastaja Erik Dannbäck
 • Herra Matti Himanen
 • Lääkinnän kenttäjohtaja Miika Hokkanen
 • Majuri Niko Junnonen
 • Lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi
 • Poliisitarkastaja Sami Kalliomaa
 • Vääpeli Tero Leskinen
 • Ylikonstaapeli Vesa Minkkinen
 • Tiimiesimies Jussi Moilanen
 • Erityisasiantuntija Maija Norilo
 • Sotilaskotisisar Eini Näränen
 • Rikostarkastaja Kari Pasanen
 • Poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki
 • Toiminnanjohtaja Kimmo Salo
 • Tulliylitarkastaja Linda Satola
 • Merikapteeni Peter Thesleff

Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt seuraaville oman henkilöstön ulkopuolisille henkilöille, yksiköille ja yhteisöille Rajavartiolaitoksen pronssisen ansiolevykkeen ansiokkaasta toiminnasta Rajavartiolaitoksen hyväksi 21.3.2024:

 • Everstiluutnantti Olli Järvinen
 • Koulutusjohtaja Terttu Lehti
 • Ylikonstaapeli Juri Pakarinen
 • HEMS ensihoitaja Ilkka Pulkkinen
 • Kommodori Antti Rainio
 • Kapteeni Jaakko Rissanen
 • Komentajakapteeni Timo Turtola
 • Ensihoitopäällikkö Kari Törrönen
 • Ensihoitoesihenkilö Alexandra Vallila

Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt seuraaville oman henkilöstön ulkopuolisille henkilöille Rajavartiolaitosmitalin hyvästä yhteistoiminnasta Rajavartiolaitoksen kanssa 21.3.2024:

 • Toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti
 • Kapteeni evp Kari Lappeteläinen
 • Reservin kapteeni Hannu Savola
 • Everstiluutnantti evp Antti Teräväinen
   
Raja - tiedote Rajavartiolaitos