Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet avslutade en exceptionellt omfattande förundersökning

Utgivningsdatum 14.5.2024 13.46 | Publicerad på svenska 23.5.2024 kl. 9.59
Pressmeddelande
Gränsens informationsbild.

Gränsbevakningsväsendet avslutade en exceptionellt omfattande förundersökning om organiseringen av grov illegal inresa - 160 personer smugglades eller försökte smugglas in i Tyskland via Finland.

I september 2023 tog den finska gränsbevakningen fast en man i Helsingfors hamn som försökte föra in tre papperslösa passagerare till Finland som anlänt på ett fartyg från Tallinn. En omfattande förundersökning inleddes i ärendet, där det visade sig att den misstänkte tillsammans med sin bror hade transporterat eller försökt transportera minst 160 personer till Tyskland via Lettland, Estland, Finland, Sverige och Danmark. Bröderna misstänkta för brottet var medborgare i Irak som lagligt bodde i Lettland med uppehållstillstånd. 

I förundersökningen kunde de misstänkta kopplas till totalt 14 fartygsresor från Tallinn till Helsingfors från och med april 2023, under vilka ett stort antal personer smugglats till Finland. Dessutom framkom ett fall där personerna hade för avsikt att smuggla en grupp från Tallinn till Helsingfors enligt ovan, men det hade misslyckats efter att gruppen fångats vid gränsen mellan Lettland och Estland. 

Brottet gick till på så sätt att de misstänkta samlade ihop en grupp människor i Lettland som ville ta sig till Tyskland. Det handlade om asylsökande som tidigare anlänt till Lettland från Vitryssland och inte hade de handlingar som krävs för att resa. Mot en betalning på 1 800 euro tog de misstänkta emot personer för smuggling, bildade en grupp människor som skulle transporteras och förde dem till Estland, varifrån resan fortsatte med fartyg till Helsingfors. I Finland fortsatte färden med tåg eller buss till Torneå, där gränsen till Sverige passerades vid Haparanda. Efter Sverige och Danmark åkte smugglaren i väg och lämnade gruppen i Tyskland. 

I praktiken organiserades smugglingen så att man till de papperslösa köpte biljetter för kollektivtrafiken med hjälp av falska personuppgifter. Eftersom personerna som skulle smugglas inte skulle ha kunnat boka biljetter eller åka kollektivt över flera länder på egen hand, var det nödvändigt för smugglaren att vara med på resan. 

Storleken på de insmugglade grupperna varierade från några få personer till flera dussin, och grupperna bestod av flera olika nationaliteter. I gruppen ingick både vuxna och barn och deras föräldrar. I förundersökningen var det möjligt att åtminstone identifiera medborgare från Iran, Irak, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Syrien, Jemen, Kamerun, Kuba, Tadzjikistan, Kongo, Komorerna, Pakistan, Indien och Mali bland de personer som smugglades. Sammanlagt arrangerade smugglarna resor för 160 personer, varav 132 lyckades ta sig genom Finland till Tyskland, 25 fångades i Estland, 25 av dem var på väg till Finland och 3 fångades i Finland när de kom i land i september tillsammans med den misstänkte. 

Alla resor, förutom en, var organiserade av mannen som greps i september 2023 i Helsingfors hamn. Hans brors inblandning i dådet bestod däremot i att genomföra en resa och rekrytera personer som skulle smugglas, boka resebiljetter och se till att den krävda betalningen för brottet blev betald. Dessutom deltog två lettiska kvinnor, med nära anknytning till personerna, i mindre utsträckning i att boka de resebiljetter som krävdes under resorna. Utifrån förundersökningen misstänker man att pengarna som erhållits från brottet har skickats till personernas mamma i Irak. 

Dådet misstänks vara en del av ett bredare internationellt människohandelsbrott, där de nu gripna misstänkta misstänks ingå i den kriminella verksamheten med vars hjälp personer har mot betalning smugglats inom Europa. Finlands roll i brottet i fråga var att fungera som transitland för smugglingen. 

Den misstänkte som greps i Helsingfors hamn har under hela förundersökningen suttit häktad för organisering av grov illegal inresa. Den andre huvudförövaren till dådet nåddes i Sverige med hjälp av en internationell begäran om juridisk hjälp och han utlämnades till Finland i december 2023, då han även häktades misstänkt för organisering av grov illegal inresa 

Åtal för brottet kommer att väckas vid Helsingfors tingsrätt i maj 2024. 

Gränsbevakningsväsendet har under förundersökningen genomfört ett omfattande och internationellt samarbete med myndigheterna i Lettland, Estland, Sverige och Tyskland samt Europol och Eurojust. I undersökningen har man använt omfattande och internationella rättshjälpsverksamheter. 


Ytterligare information: premiärlöjtnant, Antti Leskelä, 0295 426 523, [email protected]

Raja – pressmeddelande