Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet och Nödcentralsverket är Finlands mest pålitliga organisationer inom den offentliga förvaltningen enligt anseendeundersökning

Utgivningsdatum 12.12.2023 15.58 | Publicerad på svenska 18.12.2023 kl. 15.29
Pressmeddelande

Enligt medborgarnas uppfattning är Gränsbevakningsväsendet och Nödcentralsverket de mest pålitliga organisationerna inom den offentliga förvaltningen i Finland. Detta framgår av T-Medias undersökning Luottamus&Maine (Förtroende&Anseende).

Gränsbevakningsväsendet delar första plats med en annan myndighet inom inrikesministeriets förvaltningsområde för tredje året i rad. År 2022 nådde Gränsbevakningsväsendet till en delad första plats med Räddningsväsendet. År 2021 delades första platsen mellan Gränsbevakningsväsendet och Nödcentralsverket. 

T-media ordnade ett prisutdelningstillfälle 12.12.2023. Avdelningschefen för personalavdelningen vid Gränsbevakningsväsendet, Tom Hanén, deltog i tillfället. Han kommenterade undersökningsresultaten enligt följande:

 ”Vi gläder oss över undersökningsresultatet. Resultatet berättar oss att medborgarna upplever att Gränsbevakningsväsendet agerar för deras eget bästa. Detta är ju vårt mål. Vi tackar ödmjukt för förtroendet och vi strävar efter att förtjäna det på nytt i vårt arbete varje dag.”

Medborgarnas förtroende utgör grunden för Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Vi är ödmjukt tacksamma för det förtroendet vi fått.

Nästan 10 000 finländare gav sin åsikt i T-medias årliga undersökning. Undersökningen mäter den offentliga förvaltningens organisationers anseende och utreder vad förtroendet och stödet till intressentgrupperna bygger på. 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande