Hoppa till innehåll

Frontex personalstöd till östgränsen fortsätter från januari och framåt

Utgivningsdatum 24.1.2024 11.52 | Publicerad på svenska 24.1.2024 kl. 15.30
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet har avtalat med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex om fortsättningen av personal- och materielstödet som fokuserats till vår östgräns efter den två månader långa stödperioden som upphör den 24 januari.

Enligt begäran som Gränsbevakningsväsendet skickat till Frontex håller man kvar cirka en tredjedel av det nuvarande 50 tjänstemän starka personalstödet från den stående styrkan minst till sommaren. Personalen från det fortsatta stödet fokuseras åtminstone i början till gränsbevakningssektionerna i Sydöstra Finland, Norra Karelen och Kajanaland. I tillägg med personal innehåller det fortsatta stödet teknisk materiel i form av patrullfordon och teknisk utrustning som används vid övervakningen av terränggränsen.

I tillägg med dessa särskilt avtalade och fokuserade tjänstemän från Frontex stående styrka stöds Gränsbevakningsväsendet under de närmaste månaderna också med Frontex personal enligt den tidigare avtalade årsplanen från och med 24.1. Denna personal består av några gränskontrolls-/ dokumentundersökningssakkunniga på östgränsen och fyra gränskontrolls-/ dokumentundersökningssakkunniga på Helsingfors-Vanda flygplats. 

Under utarbetandet av begäran om det fortsatta stödet uppskattade Gränsbevakningsväsendet i samarbete med Frontex de flera faktorerna som påverkar omfattningen av gränsövervakningsresursstödet. Dessa faktorer inkluderar bland annat god tillräcklighet och beredskap av de nationella gränsövervakningsresurserna inför eventuella ändringar i gränssituationen samt akuta behovet av den personal som vi begärt från Frontex i övriga Frontex insatser. Gränsbevakningsväsendet är beredd på att snabbt öka personal- och materielstödet i samarbete med Frontex ifall situationen med de olagliga gränsövergångarna ändrar på ett betydande sätt under de närmaste veckorna och månaderna.