Hyppää sisältöön

Frontexin henkilöstötuki itärajalle jatkuu myös tammikuusta eteenpäin

Julkaisuajankohta 24.1.2024 11.52
Tiedote

Rajavartiolaitos on sopinut Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin kanssa itärajallemme kohdennetun henkilöstö- ja kalustotuen jatkamisesta 24.1. päättymässä olevan kahden kuukauden mittaisen tukijakson jälkeenkin.

Rajavartiolaitoksen Frontexiin lähettämän pyynnön mukaisesti nykyisestä, noin 50 pysyvän joukon virkamiehen vahvuisesta henkilöstötuesta, säilytetään noin kolmanneksen vahvuinen henkilöstömäärä vähintään kesään saakka. Jatkotuen mukainen henkilöstö kohdennetaan ainakin alkuvaiheessa Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Kainuun rajavartiostoihin. Henkilöstön lisäksi jatkotuki pitää sisällään teknistä kalustoa partioajoneuvojen ja maastorajojen valvonnassa käytettävän teknisen välineistön muodossa.

Näiden itärajalle erikseen sovittujen ja kohdennettujen Frontexin pysyvän joukon virkamiesten lisäksi Rajavartiolaitosta tuetaan lähikuukausina myös Frontexin henkilöstöllä jo aiemmin sovitun vuosisuunnitelman mukaisesti 24.1. alkaen muutamilla rajatarkastus-/asiakirjatutkinta-asiantuntijoilla itärajalla sekä neljällä rajatarkastus-/asiakirjatutkinta-asiantuntijalla Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 

Tuen jatkumisen pyyntöä tehdessään Rajavartiolaitos on yhteistyössä Frontexin kanssa arvioinut monia meille osoitettavan rajavalvontaresurssituen laajuuteen vaikuttavia seikkoja, kuten muun muassa kansallisten rajavalvontaresurssiemme henkilömäärän hyvä riittävyys ja valmius rajatilanteen mahdollisiin muutoksiin sekä Frontexilta toivomiemme henkilöstöresurssien akuutit käyttötarpeet muissa Frontexin operaatioissa. Rajavartiolaitos on varautunut tarvittaessa nopeastikin kasvattamaan yhteistyössä Frontexin kanssa henkilöstö- ja kalustotuen määrää, mikäli luvattomien rajanylitysten tilanne itärajallemme lähiviikkoina ja -kuukausina merkittävästi muuttuu.