Hoppa till innehåll

Företeelsen av olaglig inresa i området av Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion

Utgivningsdatum 18.11.2023 15.27 | Publicerad på svenska 18.11.2023 kl. 15.43
Pressmeddelande

En företeelse av olaglig inresa har snabbt utvecklats i ansvarsområdet av Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion under november. Sammanlagt 415 personer har anlänt till Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion med bristfälliga resedokument och ansökt om internationellt skydd under november (fram till 17.11).

Utifrån observationer som gjorts och information som erhållits av Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter finns det tydliga hänvisningar till att myndigheter i en främmande stat eller andra aktörer har främjat inresa av de personer som olagligt passerat gränsen till Finland.

Statsrådet fattade den 16 november 2023 beslutet att stänga gränsövergångsställena i Sydöstra Finland och Norra Karelen samt att koncentrera ansökan om internationellt skydd vid östgränsen. Beslutet gäller fram till den 18 februari 2024 och baserar sig på 16 § i gränsbevakningslagen. På basis av beslutet har Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion i natt, den 18 november 2023 kl. 00.00, verkställt följande åtgärder:

På landgränsen mellan Finland och Ryska federationen har man stängt Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra gränsövergångsställen.

Ansökan om internationellt skydd på landgränsen mellan Finland och Ryska federationen har koncentrerats på gränsövergångsställena i Vartius och Salla. Därmed är det inte möjligt att ansöka om internationellt skydd på de stängda Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra gränsövergångsställen.

Området av de stängda gränsövergångsställena vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion har försetts med stängsel och trafiken har upphört. Barriärer som stoppar trafiken har placerats på vägarna som skrider över gränsen. Gränsbevakningsväsendets personal övervakar att inga gränsöverskridningar sker. Asylsökande instrueras med kommunikation och hänvisas till att förflytta sig till ett gränsövergångsställe, där ansökan om internationellt skydd fortfarande är möjligt. Vid behov hindras olaglig inresa med uppmaningar, förbud, hinder och behövliga åtgärder på gränsen.

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion har utfört nära samarbete med andra myndigheter angående utredning av olaglig inresa och stängande av gränsövergångsställena.

Gränsbevakningsväsendet har en bra förmåga att hantera gränssituationen och företeelsen av olaglig inresa.

Asylsökande vid gränsövergångsställena övervakade av Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion år 2023

Januari 9
Februari 7
Mars 5
April 8
Maj 9
Juni 7
Juli 15
Augusti 12
September 13
Oktober 32
Den 17 november 415

Asylsökande vid gränsövergångsställena övervakade av Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion i november 2023

1.11. 1
2.11. 0
3.11. 2
4.11. 6
5.11. 1
6.11. 4
7.11. 4
8.11. 0
9.11. 3
10.11. 7
11.11. 11
12.11. 5
13.11. 39
14.11. 55
15.11. 75
16.11. 26
17.11. 176

Ytterligare information: Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, kommunikation +358 295 422 060

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion