Hoppa till innehåll

Bekanta dig med Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport

Utgivningsdatum 25.8.2023 9.00
Nyhet

Ansvarsrapport 2022 har publicerat i nätet.

Gränsbevakningsväsendets ansvarsfullhetsarbete är den dagliga verksamhet som Gränsbevakningsväsendet finns till för. Gränsbevakningsväsendet verkar inom många områden och dess verksamhet har omfattande konsekvenser för människorna och miljön. Detta ger också goda möjligheter att främja ansvarsfullhet och hållbar utveckling inom de områden där Gränsbevakningsväsendet påverkar.

De fem valda målen för hållbar utveckling i Gränsbevakningsväsendets ansvarsplanen är bundna till de FN:s mål för hållbar utveckling. Indikatorer har fastställts för att följa i vilken omfattning och hur bra åtgärderna verkställs. Ansvarsplanen verkställs inom ramen för de resurser som beviljats Gränsbevakningsväsendet.

De valda målen för hållbar utveckling

  • Mål 3 − Hälsa och välbefinnande
  • Mål 12 − Hållbar konsumtion
  • Mål 13 – Klimatgärningar
  • Mål 14 − Livet i haven
  • Mål 16 − Fred, rättvisa och god förvaltning.

Gränsbevakningsväsendet utarbetade sin första ansvarsrapport 2022. Rapporten grundade sig på Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan, som samtidigt är Gränsbevakningsväsendets åtagande för hållbar utveckling. I denna andra ansvarsrapport beskrivs hur vårt arbete för att främja hållbar utveckling och samhälleligt ansvar har framskridit.

Läs rapporten: Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport 2022