Hoppa till innehåll

Bekanta dig med Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport

Utgivningsdatum 29.8.2022 10.42 | Publicerad på svenska 29.8.2022 kl. 10.48
Nyhet
Två figurer står på en delvis snöig klippa med ryggen mot fotografen, mellan dem sitter en hund. De tittar på solnedgången vid havet, vid horisonten syns vindkraftverk.

Vi strävar efter att utföra våra lagstadgade uppgifter på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Vårt ansvarsarbete grundar sig på FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Arbetsgruppen vid Gränsbevakningsväsendet har identifierat fem områden där vi särskilt kan främja hållbar utveckling. Nedan listas kort även åtgärderna som hör till målen:

  • ​Hälsa och välbefinnande. Öka de anställdas trivsel i arbetet, förbättra deras hälsa och minska frånvaro, utveckla lokalerna.
  • Ansvarsfull konsumtion. Utveckla Gränsbevakningsväsendets miljöskydd och minska riskerna för miljöföroreningar.
  • Bekämpa klimatförändringen. Minska Gränsbevakningsväsendets koldioxidutsläpp.
  • Livet i haven. Utveckla bekämpningen av miljöskador och minska den miljöbelastning som orsakas av den egna verksamheten.
  • Fred, rättvisa och god förvaltning. Säkerställa och utveckla Gränsbevakningsväsendets goda förvaltning och rättssäkerhet.

För målen har fastställts åtgärder och indikatorer som presenteras i ansvarsrapporten och som följs upp med hjälp av ett system för uppföljning av resultaten.

Rapportering som en del av åtagandet för hållbar utveckling

Ansvarsrapporteringen stöder åtagandet för hållbar utveckling som hela inrikesministeriets förvaltningsområde deltar i. Även många företag och privatpersoner har publicerat sina egna åtaganden i webbtjänsten Sitoumus2050.fi.

Ansvaret har inkluderats i resultatplanen och i verksamhets- och ekonomiplan som verkställer Gränsbevakningsväsendets strategi 2027. Genom verkställandet främjas målen i regeringsprogrammet och inrikesministeriets koncernstrategi, målen i Gränsbevakningsväsendets personalstrategi, likabehandlings- och jämställdhetsplanen samt ansvarsplanen.

Rapporteringen ger intressegrupperna information om hur Gränsbevakningsväsendet i sin egen verksamhet bidrar till att främja hållbar utveckling. Det viktiga är de metoder och förfaringssätt som tillämpas för att utföra de lagstadgade uppgifterna. Målet är att intressentgrupperna får en uppfattning om hur vårt arbete påverkar intressentgruppernas egen verksamhet.

Läs rapporten: Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport för 2021 (pdf​).​