Hyppää sisältöön

Tutustu Rajavartiolaitoksen vastuullisuusraporttiin

Julkaisuajankohta 29.8.2022 10.42
Uutinen
Kaksi hahmoa seisoo osin lumisella kalliolla selkä kohti kuvaajaa, heidän välissään istuu koira. He katsovat auringonlaskua merellä, horisontissa näkyy tuulivoimaloita.

Pyrimme toteuttamaan lakisääteiset tehtävämme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Vastuullisuustyömme perustuu YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen (Agenda 2030). Rajavartiolaitoksen työryhmä on tunnistanut viisi kokonaisuutta, joiden kautta voimme erityisesti edistää kestävää kehitystä. Alle on listattu lyhyesti myös tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet:

  • Terveys ja hyvinvointi. Lisätään henkilöstön työssä viihtyvyyttä, parannetaan terveyttä ja vähennetään poissaoloja, kehitetään toimitiloja.
  • Vastuullista kuluttamista. Kehitetään Rajavartiolaitoksen ympäristönsuojelua ja vähennetään riskejä ympäristön saastumiseen.
  • Ilmastotekoja. Vähennetään Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöjä.
  • Vedenalainen elämä. Kehitetään ympäristövahinkojen torjuntaa ja vähennetään omasta toiminnasta johtuvaa ympäristön kuormitusta.
  • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Varmistetaan ja kehitetään Rajavartiolaitoksen hyvää hallintoa ja oikeusvarmuutta.

Tavoitteille on määritetty toimenpiteet ja mittarit, jotka on esitelty vastuullisuusraportissa, ja joiden seurannassa hyödynnetään tuloksellisuuden seurantajärjestelmää.

Raportointi osana kestävän kehityksen sitoumusta

Vastuullisuusraportointi tukee kestävän kehityksen sitoumusta, johon koko sisäministeriön hallinnonala osallistuu. Myös lukuisat yritykset ja yksityishenkilöt ovat julkaisseet omat sitoumuksensa verkkopalvelussa Sitoumus2050.fi.

Vastuullisuus on sisällytetty tulossuunnitelmaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TS/TTS), joka toimeenpanee Rajavartiolaitoksen 2027 strategiaa. Toimeenpanolla edistetään hallitusohjelman ja sisäministeriön konsernistrategian tavoitteita, Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategian, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä vastuullisuussuunnitelman tavoitteita.

Raportointi on viestintää sidosryhmille siitä, miten Rajavartiolaitos omassa toiminnassaan myötävaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen. Keskeistä ovat tavat ja käytännöt, joilla lakisääteisiä tehtäviä toteutetaan. Tavoitteena on, että sidosryhmät voivat hahmottaa, kuinka työmme vaikuttaa sidosryhmien omaan toimintaan.

Tutustu raporttiin: Rajavartiolaitoksen vastuullisuusraportti vuodesta 2021 (pdf)

Rajavartiolaitoksen kestävän kehityksen tavoitteet (esitelty yllä).