Hoppa till innehåll

Av Lapplands gränsbevakningssektion utförda ändringar på gränszonen 8.8.

Utgivningsdatum 8.8.2022 13.59
Pressmeddelande

Gränszonens markeringsarbete är igång i Lapplands gränsbevakningssektion i enlighet med den nya förordningen. På kartorna nedan syns den redan i terrängen markerade och den nya gällande gränszonslinjen. Den nya linjen är markerad med röd streckad linje och gränszonen som var gällande tidigare är markerad med lila. Linjen på kartan och markeringarna i terrängen kan avvika från varandra marginellt. Lapplands gränsbevakningssektion vill påminna om att gränszonen befinner sig mellan de i förordningen nämnda riktpunkterna i enlighet hur den är markerad i terrängen.

 

Ändringarna har genomförts i följande områden:

1.    Salla kommun, Siikaselkä

Kartbild, där gränszonens nya linje finns på området Salla kommun, Siikaselkä.
Kartbild, där gränszonens nya linje finns på området Salla kommun, Siikaselkä.


2.    Salla kommun, Koivuselkä – Vasa-aapa

Kartbild, där gränszonens nya linje finns på området Salla kommun, Koivuselkä - Vasa-aapa.
Kartbild, där gränszonens nya linje finns på området Salla kommun, Koivuselkä - Vasa-aapa.


3.    Salla kommun, Lautakotaoja - Sorsankangas

Kartbild, där gränszonens nya linje finns på området Salla kommun, Lautakotaoja - Sorsankangas.
Kartbild, där gränszonens nya linje finns på området Salla kommun, Lautakotaoja - Sorsankangas.

 

Lapplands gränsbevakningssektion utför markering av gränszonen i terrängen etappvis senast 31.3.2023 i enlighet med övergångstiden som bestämts i förordningen. En del av förordningsenliga förändringar förverkligas först under början av år 2023.

Gränszonen finns på gränsen mellan Finland och Ryssland. Syftet med zonen är att underlätta gränsövervakningen och hjälpa med att upprätthålla gränssäkerheten. Zonen är markerad i terrängen med gula markeringar. Att röra sig på gränszonen utan tillstånd är straffbart. Gränsövervakningen är gränsbevakningssektionens viktigaste uppgift och markeringsarbetet utförs vid sidan om denna huvuduppgift. Lapplands gränsbevakningssektion informerar om gränszonens markering allt eftersom arbetet framskrider. 

Den nya förordningen om gränszonen och gränszonens bakre gräns (416/2022) trädde i kraft 15.6.2022. Med förordningen preciserades gränszonens placering på områden där det är möjligt enligt gränsordningens och gränssäkerhetens underhållning, bland annat i Salla, Sodankylä och Enare kommuners områden.

 


Mer information vid behov: Lapplands gränsbevakningssektionens medietelefon tfn 0295412533.
 

Lapplands gränsbevakningssektion Raja – pressmeddelande