Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 9

Julkaisuajankohta 4.3.2024 13.13
Tiedote
Ilmatyynyalus jäällä.

Jäätilanne vartioston toiminta-alueella on tällä hetkellä varsin vaihteleva ja paikoittain haastava.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 9 aikana 70 142 (vko 8: 68 970) rajatarkastusta ja 11 (8: 175) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Etsintäkuulutettuja tavattiin 20.

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneista käännytettiin viikon aikana yksi (vuonna 2024 yhteensä 6).

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 9 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 258 (vko 8: 326) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Etsintäkuulutettuja tavattiin viisi. Rajatarkastusyksikkö käännytti takaisin Viroon kaksi kolmannen maan kansalaista.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 9 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan 4 (vko 8: 13) turvapaikkahakemusta ja kolme (vko 8: 4) tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin kuusi (vko 8: 5) ja pääsyn epäämisiä kaksi (vko 8: 3). Esityksiä maahanmuuttovirastolle käännyttämisestä ja maahantulokieltoon määräämisestä tehtiin yksi (vko 8: 0). Turvaamistoimia tehtiin kahdeksan (vko 8: 19). Maahantulokieltoon määrättiin yksi (vko 8: 2).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa neljä uutta esitutkintaa

Viikon 9 aikana merivartiostossa aloitettiin neljä uutta esitutkintaa (vko 8: 10), joista yksi käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, valtionrajarikos, maahantulokiellon rikkominen, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapito ja ulkomaalaisrikkomus. 

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Seitsemän merellistä pelastustehtävää

Merivartioston viikko merialueella oli ajankohtaan nähden tavanomainen ja tehtävämäärältään edellisviikon kaltainen. Viikon 9 aikana oli seitsemän (vko 8: 5) meripelastus-, avustus, ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Vakavin tilanne meripelastuksen osalta koettiin, kun Helsingissä, Eläintarhanlahdella, ihminen vajosi jäiden läpi noin 2-3 metrin päässä rannasta. Jäätilanne vartioston toiminta-alueella on tällä hetkellä varsin vaihteleva ja paikoittain haastava. 

Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa 10-40 cm paksua kiintojäätä. Porkkalanselällä ja Helsingin edustalla on 10-25 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä. Itäisellä Suomenlahdella on saaristossa 30-60 cm paksua kiintojäätä ja tasaista jäätä. Ulompana on 10-35 cm paksua, paikoin ahtautunutta, hyvin tiheää ajojäätä noin linjalle Porvoon majakka - Kotkan majakka. Lavansaaresta itään on 10-35 cm paksua, tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä. 

Jäälle mentäessä tulee varustautua tarvittavin turvavarustein. Ota mukaasi ainakin jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, millä voit kokeilla jään kestävyyttä. Kännykkä on syytä pakata vesitiiviiseen suojapussiin. Lisäksi muista kertoa minne aiot. Jäälle lähtiessä, kerro jollekin, minne olet menossa ja vältä liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle. 

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Tallenna numero matkapuhelimeesi.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote