Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 4

Julkaisuajankohta 29.1.2024 11.35
Tiedote
Murrettujen väylien alkamiskohdassa useampia aluksia.

Saariston jäätilanne on paikoin haastava.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 4 aikana 59 723 (vko 3: 59 989) rajatarkastusta ja 225 (3: 332) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Etsintäkuulutuksia havaittiin yhteensä 12 (vko 3: 18).

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneista käännytettiin viikon aikana yksi (vuonna 2024 yhteensä 1). 

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 4 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti Helsingin matkustajasatamissa ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 208 (vko 3: 233) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Valvontaa kohdistettiin enemmän lähtevään liikenteeseen. Näin pyrittiin paljastamaan mahdollinen itärajan tilanteeseen liittyvä sekundääriliike. Toimintaviikolla tällaisia tapauksia ei löytynyt.

Tarkastusten yhteydessä tavattiin viisi etsintäkuulutettua henkilöä.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 4 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan 17 (vko 3: 5) turvapaikkahakemusta ja viisi (vko 3: 7) tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin neljä (vko 3: 1) ja pääsyn epäämisiä yksi (vko 3: 3). Turvaamistoimia tehtiin 19 (vko 3: 8).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa 16 uutta esitutkintaa

Viikon 4 aikana merivartiostossa aloitettiin 16 uutta esitutkintaa (vko 3: 7), joista kahdeksan käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, rekisterimerkintärikos, valtionrajarikos ja väärennys. 

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Ei yhtään merellistä pelastustehtävää

Tilanne merialueella oli meripelastustehtävien osalta rauhallinen. Viikon 4 aikana ei ollut yhtään meripelastustapahtumaa (vko 3: 7). 

Itäisellä Suomenlahdella on saaristossa noin 20-45 cm paksua kiintojäätä. Ulompana merellä on noin 5-30 cm paksua, harvaa ja hyvin harvaa ajojäätä linjalla Tiiskeri - Haapasaari. Somerista itään on noin 10-30 cm paksua, hyvin tiheää ajojäätä. Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa noin 10-35 cm paksua kiintojäätä. Jään reunassa on jääsohjoa.  

Jäätilanne saaristossa on vaihteleva ja paikoin haastava. Merivartiosto kehottaakin jäällä liikkujia varovaisuuteen ja varustautumaan asianmukaisella tavalla.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote