Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 17

Julkaisuajankohta 29.4.2024 13.24
Tiedote
Matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Ulkorajan rajatarkastusmäärät Helsinki-Vantaalla jatkoivat kasvuaan.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Kuluneen viikon aikana matkustajamäärissä oli havaittavissa hienoista nousua. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 17 aikana 72 742 (vko 16: 69 764) rajatarkastusta ja 606 (16: 166) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 17 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 146 (vko 16: 208) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin viisi (vko 16: 4) etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi annettiin tiedoksi yksi haaste (vko 16: 0), määrättiin yksi sakkovaatimus (vko 16: 0) ja myönnettiin merimiehille kolme kertaviisumia (vko 16: 0). 

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 17 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan seitsemän turvapaikkahakemusta (vko 16: 8) ja yhden (vko 16: 1) tilapäisen suojelun hakemuksen. Käännyttämisiä tehtiin viisi (vko 16: 2), pääsyn epäämisiä neljä (vko 16: 5) ja turvaamistoimia 16 (vko 16: 9).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa 12 uutta esitutkintaa

Viikon 17 aikana merivartiostossa aloitettiin 12 uutta esitutkintaa (vko 16: 2). Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä oli muun muassa valtionrajarikos, väärennys, pahoinpitely. 

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merialueella tehtävämäärät kasvoivat edellisen viikkoon verrattuna

Tehtävämäärät merialueella kasvoivat edelliseen viikkoon verrattuna keväisemmän sään myötä. Valvottavan liikenteen kasvu merialueella työllisti myös johtokeskusta. Viikon 17 aikana oli yhteensä 12 (vko 16: 7) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Viikon merkittävin hätätilanne oli ihmisen pelastaminen vedestä -tehtävä Porvoossa. 

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Muut asiat

Suomenlahden merivartioston Haapasaaren asema osallistui toimintaviikolla ympäristövahinkojen torjuntaharjoitukseen Loviisassa yhdessä öljyntorjuntasopimusalus Grisslanin kanssa. Harjoituksessa testattiin nuottaamista ja öljynkeräystä onnistumista yhden partioveneen ja sopimusaluksen voimin. 

Suomenlahden merivartiosto toteutti viikonloppuna erävalvonta yhteispartion yhdessä erävalvojan kanssa. Valvonnan painopisteenä oli kalastuksenvalvonta.

Lisäksi Suomenlahden merivartiosto osallistui XAMK:n järjestämään Turvallinen Kaakko -tapahtumaan.

Raja - tiedote