Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 16

Julkaisuajankohta 22.4.2024 13.13
Tiedote
Suomen passi.

Ulkorajan rajatarkastusmäärät Helsinki-Vantaalla kasvussa.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 16 aikana 69 764 (vko 15: 64 363) rajatarkastusta ja 19 (15: 325) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneita matkustajia käännytettiin toimintaviikolla yksi (vuonna 2024 yhteensä 11).

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 16 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa, sekä osallistui raskaanliikenteen valvontaiskuun Länsisatamassa yhteistyössä poliisin ja Tullin kanssa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 269 (vko 15: 212) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin neljä (vko 15: 5) etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi annettiin tiedoksi kaksi liikennevirhemaksua.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 16 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kahdeksan turvapaikkahakemusta (vko 15: 0) ja yhden (vko 15: 2) tilapäisen suojelun hakemuksen. Käännyttämisiä tehtiin kaksi (vko 15: 4), pääsyn epäämisiä viisi (vko 15: 3) ja turvaamistoimia oli yhdeksän (vko 15: 5).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa kaksi uutta esitutkintaa

Toimintaviikko oli, edellisen viikon tapaan, poikkeuksellisen hiljainen uusien käynnistettyjen esitutkintojen suhteen. Viikon 16 aikana merivartiostossa aloitettiin kaksi uutta esitutkintaa (vko 15: 3). Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä oli valtionrajarikos. 

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merialueella tehtävämäärät pysyivät edellisen viikon tasolla

Tehtävämäärät merialueella pysyivät edelliseen viikon tasolla. Viikon 16 aikana oli yhteensä seitsemän (vko 15: 9) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Viikon aikana oli kaksi hätätilannetta. Toisessa tapauksessa mies yli laidan epäily matkustaja-aluksella käynnisti etsinnät. Ilmoitus osoittautui turhaksi, eikä todellista avuntarvitsijaa ollut. Toisen hätätilanteen aiheutti Kulosaaressa mereen hypännyt henkilö.

Suomenlahden merivartioston toiminta-alue on kokonaisuudessaan jäästä vapaa.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote