Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 13

Julkaisuajankohta 2.4.2024 12.44
Tiedote
Partioveneen kyljestä näkymä avoveteen ja jäälle.

Merialueella vuodenaikaan nähden vilkasta.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 13 aikana 64 282 (vko 12: 65 359) rajatarkastusta ja 613 (12: 195) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin tarkastusten yhteydessä 22 etsintäkuulutettua henkilöä.

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 13 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 224 (vko 12: 109) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin tarkastusten yhteydessä seitsemän etsintäkuulutettua henkilöä.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 13 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan seitsemän turvapaikkahakemusta ja seitsemän tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin viisi ja Suomen myöntämillä oleskeluluvilla matkustaneiden käännytyksiä kolme. Pääsyn epäämisiä neljä ja matkustusasiakirjan tilapäisiä haltuunottoja kaksi. Lisäksi tehtiin yksi esitys maahanmuuttovirastolle käännyttämisestä ja maahantulokieltoon määräämisestä ja kuusi säilöönottoa.

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa yhdeksän uutta esitutkintaa

Viikon 13 aikana merivartiostossa aloitettiin yhdeksän uutta esitutkintaa (vko 12: 7), joista neljä käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat törkeä väärennys, laittoman maahantulon järjestäminen, valtionrajarikos, ulkomaalaisrikkomus ja järjestystä 
ylläpitävän henkilön vastustaminen.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merialueella oli vuodenaikaan nähden vilkasta

Merivartioston viikko merialueella oli vuodenaikaan nähden vilkas. Viikon 13 aikana oli yhteensä 10 (vko 12: 4) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Heikkojen jäiden takia oli useita tehtäviä, joissa ihminen oli mennyt jäistä läpi. Samaan aikaan oli Helsingin edustajalla jo pienveneliikennettä, sekä ensimmäiset vesijetit liikenteessä.

Jäätilanne vartioston toiminta-alueella on tällä hetkellä varsin vaihteleva ja heikko. Suomenlahden merivartiosto ei suosittele enää tänä keväänä jäille menemistä.

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Tallenna numero matkapuhelimeesi.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote