Hyppää sisältöön

Vecka 3 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: tyngdpunkten i verksamheten alltjämt på kontrollen vid de inre gränserna – lugnt på havet

Utgivningsdatum 24.1.2022 13.58 | Publicerad på svenska 26.1.2022 kl. 10.51
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut av den 28 december 2021 har Finska vikens sjöbevakningssektion utfört omfattande kontroll vid de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet i trafiken över den yttre och den inre gränsen fortfarande mindre än föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 23 646 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 3 (vecka 2: 31 865) och 21 897 gränskontroller i trafiken över den inre gränsen (vecka 2: 25 667). Antalet personer som avvisades eller nekades inresa vecka 3 var alltjämt betydligt större än normalt. 

Passagerarna i en paketbil genomgår gränskontroll i Västra hamnen.

I Helsingfors hamn var även vecka 3 hektisk med anledning av att kontrollen vid de inre gränserna återinförts. Under veckan reste 23 589 passagerare in i landet (vecka 2: 23 930). Passagerarantalet har minskat tydligt jämfört med antalet vid årsskiftet, men var dock ungefär på samma nivå som förra veckan. Utlänningarnas relativa andel av alla passagerare som rest in i landet var också nästan oförändrad, 71 procent (76 procent).

Vecka 3 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt 52 personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 2: 106). 11 personer nekades inresa (vecka 2: 18). Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna och nekad inresa var brister i intygen som gällde hälsosäkerheten. Tio asylansökningar togs emot (vecka 2: 7).

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes 16 förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 2: 14). Benämningen var bl.a. ordnande av olaglig inresa, förfalskning, riksgränsbrott, lämnande av oriktiga personuppgifter och innehav av förfalskningsmaterial. 

Myndighetssamarbetet i hamnen i Tallinn fortsätter

Personer som planerar en resa från Estland till Finland har sedan slutet av december i Tallinns hamn fått information om de rådande förutsättningarna för inresa i Finland. Syftet med rådgivningen som genomförs av finländska gränsbevakare och tjänstemän vid Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet är att förebygga resor som skulle leda till avvisning i Helsingfors hamn på grund av bristfälliga förutsättningar för inresa. Beträffande rådgivningen utförs samarbete även med de rederibolag som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors.

En mycket lugn vecka beträffande sjöräddning

Bitar av isflak på havet.

Beträffande sjöräddningsuppdragen var det en mycket lugn midvintervecka. Stormvindarna och sjögången har brutit upp istäcket på Finska viken med undantag av de inre vikarna. Vecka 3 utfördes ett (vecka 2: 4) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. Veckans enda sjöräddningsuppdrag var ett spanings- och räddningsuppdrag som utfördes under natten mellan lördag och söndag och som sysselsatte myndigheterna avsevärt. Olyckan som ledde till uppdraget hade inträffat när en terränghjulingsförare som sökte sin vän hade kört genom isen. Lyckligtvis kunde allvarligare personskador undvikas. 

Raja – pressmeddelande