Hyppää sisältöön

Vecka 2 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: tyngdpunkten i verksamheten låg alltjämt på kontrollen vid de inre gränserna – lugnt på havet

Utgivningsdatum 17.1.2022 13.48 | Publicerad på svenska 18.1.2022 kl. 13.04
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut av den 28 december 2021 har Finska vikens sjöbevakningssektion utfört omfattande kontroll vid de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet i trafiken över den yttre och den inre gränsen mindre än föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 31 865 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 2 (vecka 1: 36 660) och 25 667 gränskontroller i trafiken över den inre gränsen (vecka 1: 34 728).

Gränskontroll i Västra hamnen.

I Helsingfors hamn var även årets andra vecka hektisk med anledning av att kontrollen vid de inre gränserna återinförts. Under veckan reste 23 930 passagerare in i landet (vecka 1: 42 378). Passagerarantalet har minskat tydligt jämfört med antalet vid årsskiftet. Utlänningarnas andel av de personer som rest in i landet är nästan oförändrad, cirka 76 procent.

I samband med gränskontrollerna utför sjöbevakningssektionen granskningar som rör hälsosäkerheten i samarbete med hälsovårdsväsendet i Helsingfors och Vanda.

Vecka 2 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt 106 personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 1: 94). 18 personer nekades inresa (vecka 1: 20). Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna och nekad inresa var brister i intygen som gällde hälsosäkerheten. Sju asylansökningar togs emot.

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes 14 förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 1: 2). 

Myndighetssamarbetet i hamnen i Tallinn fortsätter

Personer som planerar en resa från Estland till Finland har sedan slutet av december i Tallinns hamn fått information om de rådande förutsättningarna för inresa i Finland. Syftet med rådgivningen som genomförs av finländska gränsbevakare och tjänstemän vid Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet är att förebygga resor som skulle leda till avvisning i Helsingfors hamn på grund av bristfälliga förutsättningar för inresa. Beträffande rådgivningen utförs samarbete även med de rederibolag som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors.

En lugn vecka beträffande sjöräddning

Beträffande antalet sjöräddningsuppdrag var veckan likadan som den förra. De hårda vindarna och sjögången har brutit upp istäcket på Finska viken ända till Aspö. Vecka 2 utfördes sammanlagt 4 (vecka 1: 4) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. Den allvarligaste händelsen under veckan var en black out som inträffade i samband med Viking Gabriellas avgång. Den ledde till att fartyget kolliderade med kajen och fick skador på skrovet. På grund av olyckan stannade fartyget kvar i hamnen. Till all lycka uppstod inga personskador. 

Isflak som lösgjort sig från den fasta isen.

De hårda vindarna på Finska viken har fått den fasta isen att gå sönder och bilda isflak. Dessutom varierar vattenståndet mycket under de närmaste dagarna. Sjöbevakningssektionen påminner om riskerna med att röra sig på isen, till exempel att isflaken kan röra sig och att isen är svag vid strömma ställen. Det är också viktigt att ha personliga räddningsredskap nära till hands.

Raja – pressmeddelande