Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos jatkaa tänäkin purjehduskautena Suomen merialueiden valvontaa ilmasta

Julkaisuajankohta 23.5.2024 10.30
Tiedote
Miehittämätön ilma-alus kentällä.
Miehittämättömät ilma-alukset sopivat erityisen hyvin merellisen tilannekuvan saamiseen Itämeren kaltaisella vilkkaasti liikennöidyllä merialueella.

Rajavartiolaitos on saanut Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA – European Maritime Safety Agency) miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän (RPAS – Remotely Piloted Aircraft System) operatiiviseen käyttöön, joka tukee Rajavartiolaitosta rannikkovartiostotoiminnoissa.

Rannikkovartiostotoiminnot ovat eurooppalainen laaja-alainen käsite, joka sisältää meriturvallisuuden, merenkulun turvatoimet, meripelastuksen, rajojenvalvonnan merialueella, kalastuksen valvonnan, tullivalvonnan, yleisen lainvalvonnan merellä sekä meriympäristön suojelun. Käyttöön saatavan RPAS-järjestelmän suorituskykyä hyödynnetään laajasti näissä tehtävissä joko suoraan Rajavartiolaitoksen toimesta tai tukena muille viranomaisille.

Toiminnan painopisteenä ovat edellä mainitut rannikkovartiostotoiminnot Pohjoisella Itämerellä pääosin saariston ulkopuolella. Länsi-Suomen ja Suomenlahden merivartiostot suunnittelevat lennot osaksi omaa operatiivista toimintaansa ja Suomen ilmatilassa toteutettavat lennot johdetaan Länsi-Suomen merivartioston johtokeskuksesta. 

EMSA:n tarjoama RPAS on ollut jo useita kertoja operatiivisessa käytössä merivartiostoissa ja sen käyttö lisäarvon tuottajana valvonnassa ja tilannekuvan muodostamisessa on vakiintunutta. 

RPAS-järjestelmän tuottama tieto parantaa merivartiostojen merellistä tilannekuvaa ja edesauttaa omien resurssien tehokkaampaa käyttöä ja suuntaamista. Lisäksi Rajavartiolaitoksen kannalta on hienoa saada käyttöönsä valmis suorituskykykokonaisuus ja päästä syventämään kansainvälistä yhteistyötä EMSA:n ja muiden operaatioon osallistuvien valtioiden kanssa. 

Kauko-ohjattava ilma-alus on kiinteäsiipinen ja pystyy operoimaan useita tunteja ilmassa, laajalla toiminta-alueella. 

RPAS - lennätystoimintaa toteutetaan Textron System Aerosonde -ilma-aluksella. Kauko-ohjattava ilma-alus on kiinteäsiipinen ja pystyy operoimaan useita tunteja ilmassa, laajalla toiminta-alueella.  Vastaavanlaisia lennätysoperaatioita on samanaikaisesti käynnissä Virossa ja Latviassa. EMSA tarjoaa palvelua kaikille EU:n jäsenmaille veloituksetta. Ilma-alus on kehitetty nimenomaan merivalvontaoperaatioiden toimeenpanoon ja alusten päästöjen seurantaan ja ne sopivat erityisen hyvin merellisen tilannekuvan täydentämiseen Itämeren kaltaisella vilkkaasti liikennöidyllä merialueella. 

Operaation tavoitteena parantaa tilannetietoisuutta ja kykyä reagoida merialueen tapahtumiin

Rajavartiolaitoksen operaation pääasiallisena tavoitteena on nostaa Rajavartiolaitoksen suorituskykyä raja- ja meriturvallisuustehtävissä sekä muissa rannikkovartiostotoiminnoissa hyödyntämällä EMSA:n resursseja Suomen merialueella, rannikolla ja saaristossa. Operaation avulla muodostetaan parempi tilanneymmärrys avomerialueilta.  Valvontatehtävien lisäksi pyritään paljastamaan esimerkiksi mahdollisia luvattomia öljypäästöjä sekä rajat ylittävää rikollisuutta ja tarvittaessa tukemaan meripelastusoperaatioita. Operaatiolla parannetaan Rajavartiolaitoksen varautumista myös merialueiden ympäristövahinkojen torjuntatehtäviin. 

Tämän vuoden operaatioon osallistuu Suomen lisäksi Viron merivoimat sekä Latvian rajavartioviranomaiset. RPAS-järjestelmän tukikohta sijaitsee Virossa, missä lentoonlähtö ja laskeutuminen toteutetaan. Suomeen on perustettu tukiasema, joka mahdollistaa operoimisen Suomen merialueilla. 

Rajavartiolaitoksen edellinen RPAS-operaatio toimeenpantiin kesällä 2023, jolloin järjestelmän sopivuudesta Suomen merialueille kerättiin kokemuksia. Tänä vuonna on käytössä sama järjestelmä, joka mahdollistaa vuonna 2023 saatujen kokemusten hyödyntämisen, toiminnan kehittämisen ja sujuvan operaation toimeenpanemisen täysimääräisesti. 

Lisätiedot: Rajavartiolaitoksen mediapalvelu, [email protected], p. 050 456 2862