Hyppää sisältöön

Niiralan rajanylityspaikan aukioloaika muuttuu 1.3.2023 alkaen

Julkaisuajankohta 17.2.2023 12.25
Tiedote

Niiralan rajanylityspaikan aukioloaikaa muutetaan siten, että rajanylityspaikka on 1.3.2023 alkaen päivittäin avoinna sekä henkilö-, tavara- ja rautatieliikenteelle kello 08–20 (1.–25.3.2023, talviaika).

Siirryttäessä kesäaikaan rajanylityspaikka on avoinna liikenteelle kello 09–21 (26.3.–28.10.2023).

Pohjois-Karjalan ja Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutetut ovat sopineet rajanylityspaikan aukioloajoista maiden välisen rajanylityspaikkasopimuksen (SopS 66/1994) perusteella.

EU:n Venäjään kohdistamien pakotteiden ja venäläisten maahantuloa rajoittavan Suomen päätöksen johdosta rajanylitysliikenne Niiralan rajanylityspaikalla on vähentynyt merkittävästi. Pakotteet ja maahantulon rajoitukset ovat vaikuttaneet sekä tavara- että henkilöliikenteen määriin. Vuoden 2022 liikennemäärä oli noin 23 % vuoden 2019 tasosta, joka on ollut edellinen ns. normaali vuosi rajaliikenteessä.

Rajanylitysliikenteen vähentyminen näkyy tällä hetkellä erityisesti yöllä, jolloin liikenteen määrä on erittäin alhainen.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto järjesti tammikuun aikana keskustelutilaisuuden alueellisten elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa, joiden toimintaan aukioloajan muutoksella voisi olla vaikutusta sekä huomioi tilaisuuden annin asian valmistelussa.

Rajanylityspaikan aukioloaikaa on mahdollista muuttaa jatkossakin vastaavalla menettelyllä, mikäli liikennemäärät sitä edellyttäisivät esimerkiksi pakotteiden ja rajoitusten mahdollisen poistamisen jälkeen.

Rajanylittäjiä pyydetään saapumaan rajatarkastukseen riittävän ajoissa ennen rajanylityspaikan sulkeutumista, jotta rajanylitys onnistuu suunnitellusti. Rajan ylittäminen on mahdollista ainoastaan rajanylityspaikan aukioloaikoina.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto tiedottaa rajanylittäjiä muutoksesta Niiralan rajanylityspaikalla. Lisäksi asiasta tiedotetaan vielä ennen aukioloajan muutoksen voimaantuloa.

Tullin verkkosivuilla on tarkempaa tietoa Tullin ohjeista Niiralan rajanylityspaikan aukioloajan ulkopuolisina aikoina.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000 (vaihde).
 

Raja - tiedote