Hyppää sisältöön

Lapin rajavartioston toiminta vuonna 2022

Julkaisuajankohta 19.1.2023 10.53
Tiedote

Lapin rajavartioston vuosi 2022 oli rajatarkastusten osalta edelleen poikkeuksellinen. Siinä missä Lapin itärajan liikenne kasvoi edellisvuodesta vain maltillisesti, Lapin lentoasemien joulukauden sesonki oli lähes kaikkien aikojen vilkkain. Maastorajalla tilanne säilyi vakaana ja rauhallisena.

Rajatarkastukset

Vuosi 2022 oli rajatarkastusten näkökulmasta jälleen hyvin poikkeuksellinen. Tammikuun loppuun asti jatkettiin joulukuun 2021 lopulla koronapandemian vuoksi palautettua Schengen-sisärajavalvontaa painopisteen ollessa Lapin lentokentillä saapuvassa lentoliikenteessä. Saapuvia turisteja riittikin, sillä kahden pandemiavuoden jälkeen ensimmäinen ehjähkö koko talven turismisesonki oli matkustajamäärältään lähes 80 % pandemiaa edeltävästä sesongista. Lapin lentokentillä tehtiin alkuvuodesta yhteensä 34 775 Schengen-ulkorajan tarkastusta ja sisärajalla lähes saman verran, eli 31 568 tarkastusta. Sen lisäksi Lapin rajavartiosto antoi virka-apua terveysviranomaisille lentokenttien terveysturvallisuustoimissa.

Ulkorajoilla koronapandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset päättyivät 30.6., mikä ei kuitenkaan aiheuttanut merkittävää liikennemäärän kasvua itärajan rajanylityspaikoilla Venäjän edelleen voimassaolevista rajoituksista johtuen. Liikennemäärä itärajalla oli Suomen rajoituksien aikaan hyvin vähäistä, ainoastaan pari-kolmesataa ylittäjää viikossa. Venäjän lopetettua omat koronarajoituksensa 15.7. liikennemäärä lähti odotetusti maltilliseen kasvuun. Rajanylittäjien määrä kasvoi lähes tuhanteen ylittäjään viikossa, jääden kuitenkin varsin vähäiseksi pandemiaa edeltäviin aikoihin verrattuna.

Syyskuussa Suomi alkoi valtioneuvoston päätöksellä rajoittaa lyhytaikaisella turismiviisumilla matkustavien Venäjän kansalaisten maahantuloa. Rajoittaminen pudotti koronarajoitusten jälkeen hieman nousseen liikennemäärän takaisin pandemian aikaiselle matalalle tasolle (pari-kolmesataa ylittäjää viikossa). 

Vuoden 2022 aikana itärajan ylitti Sallan ja Raja-Joosepin kansainvälisillä rajanylityspaikoilla 17 354 henkilöä, mikä on yli tuplasti edelliseen vuoteen verrattuna, mutta silti alle puolet ensimmäisestä koronavuodesta 2020 ja alle 10 % pandemiaa edeltävistä vuosista.

Lapin lentokenttien liikenne vilkastui, kun talven 2022–2023 turismisesonki käynnistyi lokakuun lopulla. Sesonki oli odotuksien mukaisesti kiireisempi verrattuna edeltävään sesonkiin. Loppuvuoden 2022 aikana Lapin lentokentille saapui kaikkien aikojen toiseksi eniten ulkorajalennoilla matkustavia henkilöitä joulukuun ollessa kiivainta aikaa. Lapin rajavartiostossa tehtiin joulukuussa 166 299 ulkorajan tarkastusta, mikä oli 29 % koko Rajavartiolaitoksessa joulukuussa tehdyistä ulkorajan tarkastuksista kaikilla rajatyypeillä, maalla, merellä ja ilmarajalla. 

Myös sisärajalentojen määrä Lapin rajavartioston valvomille lentokentille jatkoi kasvuaan, mikä vaikuttaa osaltaan lentokenttien toimintaan lisääntyvänä matkustajamääränä. Vaikka normaalioloissa Rajavartiolaitos toimii ulkorajoilla, ja lentokentillä rajatarkastuksia kohdennetaan ainoastaan ulkorajalentoihin, Rajavartiolaitos on yhteistyössä Poliisin kanssa kansainvälisellä rajanylityspaikalla yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaava viranomainen. 

Ulkorajojen lentoliikenteestä Iso-Britanniasta tulevat lennot muodostavat ylivoimaisesti suurimman (yli 80 %) osuuden. Tyypillisimmät matkustajat ovat joulua ja talvea kokemaan tulevat perheet tai muut seurueet. Britannian lentojen jälkeen seuraavaksi eniten lentoja tulee Irlannista; Irlanti on EU-maa, mutta se ei kuulu Schengeniin, joten lennot ovat ulkorajalentoja. Ulkorajalentoja saapuu myös Turkista ja Israelista.

Vaikka lentosesongin kiivain huippu ajoittuu joulukuulle, ajallisesti sesonki jatkuu pitkälle kevääseen. Kevätkaudella lentoja tosin on merkittävästi vähemmän kuin joulukaudella.

Rajojen valvonta

Tilanne maastorajalla säilyi vakaana ja rauhallisena. Luvattomia rajanylityksiä oli yhteensä vain kaksi tapausta. 

Lapin rajavartiosto kavensi rajavyöhykettä kesän aikana 15.6.2022 voimaan astuneen valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Asetuksella (416/2022) tarkennettiin rajavyöhykkeen kulkua niillä alueilla, joilla se on rajajärjestyksen ja -turvallisuuden ylläpitämisen kannalta mahdollista, muun muassa Sallan, Sodankylän ja Inarin kuntien alueilla.

Rajaturvallisuustehtävien lisäksi Lapin rajavartiosto antoi virka-apua poliisille eri tehtävissä, muun muassa henkilöiden etsintään ja liikenteen valvontaan, ja valvoi PTR-yhteistyönä muun muassa raskasta liikennettä. Lapin rajavartioston partio hoiti myös Ylä-Lapissa rajavyöhykkeellä havaitun metsäpalon sammuttamisen.

Rikostorjunta

Vuoden 2022 aikana rikosasioina käsiteltäväksi tulleiden tapausten määrä väheni edellisvuodesta ja sitä edeltäneestä vuodesta. Rikosasioita kirjattiin yhteensä 41 kpl (v. 2021 tapauksia 78 kpl), joista varsinaisessa esitutkinnassa käsiteltäviä oli 16 (v. 2021 näitä oli 42). Valtaosa käsittelyyn tulleista rikosasioista oli tavanomaisia valvonnassa havaittavia rikkomuksia, jotka käsitellään sakkomenettelyssä. Rikosasioiden määrän vähenemiseen vaikutti eniten sisärajavalvonnan palauttamisen päättyminen heinäkuussa 2021. Uusien rikosasioiden vähentymisestä huolimatta rikostutkintaan käytetty työpanos pysytteli edellisvuoden tasolla, koska tutkinnassa oli myös huomattavasti tavanomaista vaativampia ja pitkäkestoisempia juttuja.

Sotilaallinen maanpuolustus

Lapin rajavartioston vuosi 2022 oli sotilaallisen maapuolustuksen näkökulmasta aktiivinen ja rajajoukkojen suorituskykyä kehitettiin suunnitellusti. Vuoden 2022 aikana Lapin rajavartiosto osallistui keskeisiin Puolustusvoimien harjoituksiin, joissa harjoiteltiin yhteistoimintaa eri joukko-osastojen kanssa. Lisäksi rajavartiosto järjesti omia harjoituksia, joilla kehitettiin rajajoukkojen henkilöstön osaamista. Harjoituksiin osallistui Lapin rajavartioston henkilökunnan lisäksi reserviläisiä sekä Rajajääkärikomppanian koulutuksessa olleet varusmiehet. 

Käynnissä olevat kiinteistöhankkeet

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Inariin Ivalon kasarmialueelle uuden viranomaiskiinteistön Lapin rajavartioston ja Lapin poliisilaitoksen käyttöön. Uuteen rakennukseen keskitetään Lapin rajavartioston rajavartioaseman ja Lapin poliisilaitoksen Inarin poliisiaseman toimitilat. Kiinteistön rakentaminen on käynnissä, ja sen arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2023. Tilat otetaan käyttöön alkuvuodesta 2024.

Hanke on yksi viidestä Rajavartiolaitoksen toimitilojen kehittämissuunnitelman mukaisesta investoinnista Ivalon kasarmialueella. Vuosien 2021–2026 aikana toteutettava investointikokonaisuus on arvoltaan noin 54 miljoonaa euroa.

Kokonaisuuteen kuuluu myös uuden, noin 2 000 m2 -suuruisen materiaalikeskuksen rakentaminen Ivalon kasarmialueelle. Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa keskuksen Rajavartiolaitoksen käyttöön tukemaan Lapin rajavartioston operatiivista toimintaa sekä varusmieskoulutusta. Rakennus valmistuu ja otetaan käyttöön keväällä 2023.