Den personuppgiftsansvarige är den, som definierar avsikten och metoderna för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige svarar även för att behandlingen av personuppgifter är lagenlig.

Staben för Gränsbevakningsväsendet

Staben för Gränsbevakningsväsendet är personuppgiftsansvarig för de personregister som inrättats för skötseln av de uppgifter som Gränsbevakningsväsendet har enligt lag. Staben för Gränsbevakningsväsendet är även personuppgiftsansvarig för personregister av personalbranschen, samt andra personregister som huvudsakligen är avsedda för riksomfattande bruk.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Staben för Gränsbevakningsväsendet
Postadress: PB 3, 00131 Helsingfors 
Besöksadress: Vilhelmsbergsgatan 4–6, 00500 Helsingfors
Telefonväxel: +358 295 42 0000 
E-post: [email protected]

Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter

De Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter som behandlar personuppgifter är personuppgiftsansvariga för de personregister som är avsedda för de enstaka förvaltningsenheternas bruk. Den personuppgiftsansvarige framgår från dataskyddsbeskrivningen för varje personregister. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter till förvaltningsenheterna finns på kontaktuppgifter-sidan.

Dataskyddsombud

Gränsbevakningsväsendet har ett dataskyddsombud, vars ansvarsområde är att följa behandlingen av alla personuppgifter på Gränsbevakningsväsendet.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Staben för Gränsbevakningsväsendet
Dataskyddsombud Sami Piispanen
Postadress: PB 3, 00131 Helsingfors 
Besöksadress: Vilhelmsbergsgatan 4–6, 00500 Helsingfors
Telefonväxel: 0295 42 0000
E-post: [email protected]