Hoppa till innehåll

Vecka 9 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 6.3.2023 16.14 | Publicerad på svenska 9.3.2023 kl. 9.23
Pressmeddelande
Gränsbevakningsväsendets personal deltar i en lokalförsvarsövning.

Antalet förundersökningar fördubblades jämfört med förra veckan.

Helsingfors-Vanda flygplats

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 9 utfördes 64 603 gränskontroller (vecka 8: 64 445) och 229 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 8: 248).

Helsingfors hamn

Under vecka 9 gjordes 60 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar (vecka 8: 97). Nio efterlysta påträffades (vecka 8: 5). 

Under vecka 9 kom sammanlagt 2 171 ukrainska medborgare till Helsingfors hamnar (vecka 8: 1 913) och 2 242 avreste (vecka 8: 1 832). Sammanlagt 805 ryska medborgare (situationen 4.3.2023) reste in (vecka 8: 913) och 881 reste ut (vecka 8: 1 000). 

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 9 avvisade sjöbevakningssektionen fem personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 8: 3) och sex personer nekades inresa (vecka 8: 2). 14 asylansökningar (vecka 8: 16) och åtta ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 8: 9).

Sjöbevakningssektionen inledde 16 nya förundersökningar

Under vecka 9 inleddes 16 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 8: 8), av vilka sju (vecka 8: 3) var summariska. I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var brottsbenämningarna bland annat grovt ordnande av olaglig inresa, förfalskning, innehav av förfalskningsmaterial, riksgränsbrott och brott mot inreseförbud.

Uppdrag på havet

För sjöbevakningssektionen var veckan normal för årstiden i havsområdena. Is finns endast i de djupaste delarna av skärgården och på östra Finska viken. Under veckan utfördes sammanlagt fyra (vecka 8: 6) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Sjöbevakningssektionen deltog under veckan i ett räddningsuppdrag där en person hade gått ut på isen i Kotka. Personen hade inte hamnat i vattnet men vägrade att komma i land frivilligt. Räddningsverkets ytbärgare hämtade personen som sedan fördes till akutvården. På söndagen underrättade larmcentralen sjöbevakningssektionen om att en utomstående hade observerat tre barn som befann sig på den svaga isen utanför Hertonäs i Helsingfors. Rajaheko200 larmades för uppdraget och fick barnen att tryggt lämna isen.

Myndighetssamarbete 

Myndigheterna övade sig på samarbete under veckoslutet. Enheterna vid Finska vikens sjöbevakningssektion deltog tillsammans med försvarsmakten, räddningsverket och polisen i en lokalförsvarsövning vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Raja – pressmeddelande