Hoppa till innehåll

Vecka 7 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 21.2.2022 12.07 | Publicerad på svenska 22.2.2022 kl. 11.21
Pressmeddelande
Kustbevakningsbåt 94 kör bland krossad is på havet.

Den skärpta övervakningen av utlänningar fortsatte – en lugn vecka beträffande sjöräddningsuppdrag.

I trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet större än föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 33 035 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 7 (vecka 6: 26 379) och 84 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 6: 81). På grund av att vintersemesterperioden har inletts ökade passagerarantalet i utresekontrollen. Eftersom vintersemestrarna inleds vid olika tidpunkter kommer passagerarantalet troligtvis att öka även under de närmaste veckorna, både i avgående och ankommande trafik.

Vecka 7 fortsatte hamnens gränskontrollenhet att som under de föregående veckorna skärpa övervakningen av utlänningar och vara närvarande i Helsingfors hamnar. I hamnarna gjordes cirka 400 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 6: cirka 400). Handräckningen till Helsingfors stad och hälsovårdsväsendet fortsätter tills vidare.

Vecka 7 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion totalt sju personer i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 6: 3). Åtta personer nekades inresa (vecka 6: 7). Tre asylansökningar togs emot (vecka 6: 10).

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes fem nya förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 6: 8). Benämningen var bl.a. brott mot inreseförbud, riksgränsbrott och territorialförseelse.

En lugn vecka beträffande sjöräddningsuppdrag

Den gångna veckan var lugn i havsområdet. Under vecka 7 utfördes fem (vecka 6: 5) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. I slutet av veckan, när vintersemestersäsongen började, kom till exempel ett stort antal stugägare till verksamhetsområdet som hör till Porkala sjöbevakningsstation.

Isläget i Finska vikens havsområde är dåligt. Förhållandena på isen förändras nu snabbt i hela området. De varierande väderförhållandena gör att det lätt uppstår farliga situationer på isen. Utrusta och förbered dig väl om du ska ut på isen. Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000.

Raja – pressmeddelande