Hoppa till innehåll

Vecka 47 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 27.11.2023 14.29 | Publicerad på svenska 28.11.2023 kl. 10.53
Pressmeddelande
En kustbevakningsbåt patrullerar på havet.

Gränskontroller och övervakning av utlänningar

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 47 utfördes 59 286 gränskontroller (vecka 46: 60 824) och 225 (vecka 46:  90) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Personer som reste med uppehållstillstånd som beviljats av Finland avvisades inte under den gångna veckan. Under 2023 har man gjort sammanlagt 36 avvisningar. 

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under veckan utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av utlänningar i passagerarhamnarna. Under verksamhetsveckan utförde enheten 175 (vecka 46: 301) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. I samband med granskningarna påträffades fem (vecka 46: 6) efterlysta personer och en Interpol-efterlysning samt ett förslag om avvisning av passagerare och meddelande av inreseförbud som lämnades till Migrationsverket.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 47 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot tio asylsökningar vid Helsingfors-Vanda flygplats och avvisade åtta personer i Helsingfors hamnar. Ett förslag om avvisning och meddelande av inreseförbud lämnades till Migrationsverket. 23 säkringsåtgärder vidtogs.

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sjöbevakningssektionen inledde fem nya förundersökningar

Under vecka 47 inleddes fem nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna ordnande av olaglig inresa och utlänningsförseelse.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Fem uppdrag på havet

Vecka 47 utfördes sammanlagt fem (vecka 46: 10) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Veckans viktigaste uppdrag på havet var på söndagen, en nödsituation, att rädda en människa från vattnet. Det var fråga om någon som sjönk ner i isen eller vattnet. En människa hade hamnat i vattnet. Även enheten vid Helsingfors sjöbevakningsstation kallades till uppdraget. Räddningsverket fungerade som ledare på olycksplatsen. Patrullen från Helsingfors sjöbevakningsstation ställdes senare in när det framgick att vaken är 20 meter från stranden och personen nådde botten. Den prehospitala akutsjukvården skötte de fortsatta åtgärderna för en person som hamnat i vattnet.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

•    Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Raja – pressmeddelande