Hoppa till innehåll

Vecka 46 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 21.11.2022 12.56 | Publicerad på svenska 22.11.2022 kl. 11.47
Pressmeddelande
En snabb båt i skärgården. Snötäcke på stränderna.

Gränskontrollerna på samma nivå som föregående vecka – minimalt med uppdrag på havet trots det tuffa vädret.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 46 utfördes 50 780 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 45: 51 059). I anslutning till utlänningsbestämmelserna gjordes 133 granskningar (vecka 45: 211).

Under den gångna veckan kom 256 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 45: 344) och 244 personer lämnade landet (vecka 45: 316). 

Helsingfors hamn

Under veckan utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av frakthamnar, områden, utlänningar och vägtrafiken i bevakningssektionens övervakningsområde och Helsingfors hamnar. Med sin verksamhet producerade enheten en lägesbild i hamnarna. Under vecka 46 gjordes 236 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 45: 80). I samband med granskningarna påträffades fem (vecka 45: 5) efterlysta personer. I samband med övervakningen av vägtrafiken påträffades dessutom ett misstänkt rattfyllerifall.

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 46 avvisade sjöbevakningssektionen fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 45: 0). Tio personer nekades inresa (vecka 45: 6), tio asylansökningar (vecka 45: 8) och 37 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 45: 21).

Sjöbevakningssektionen inledde åtta nya förundersökningar

Under vecka 46 inleddes åtta nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 45: 4), av vilka fem var summariska (vecka 45: 4). Brottsbenämningarna var bl.a. ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott och utlänningsförseelse.

Minimalt med uppdrag på havet trots det tuffa vädret

På östra Finska viken har båttrafiken klart avtagit och det har bildats is i skyddade vikar och småbåtshamnar. I Helsingfors sjöbevakningsstations område har enskilda båtförare observerats, men antalet uppdrag har minskat. I området som hör till Porkala sjöbevakningsenhet var båttrafiken under veckoslutet relativt livlig för årstiden och väderförhållandena. 

Trots det tuffa vädret var antalet uppdrag minimalt, även om båtförare ännu påträffades på havet. Vecka 46 utfördes sammanlagt nio (vecka 45: 8) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Internationellt samarbete

Fyra tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning deltar för närvarande i olika Frontexinsatser i Italien och Tjeckien. Tre tjänstemän från andra Frontexmedlemsstater (Grekland, Italien och Slovenien) arbetade likaså vid gränskontrollavdelningen under verksamhetsveckan. 

Raja – pressmeddelande