Hoppa till innehåll

Vecka 44 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 7.11.2022 12.58 | Publicerad på svenska 11.11.2022 kl. 13.55
Pressmeddelande
Båtar övar på havet.

Fartyget Hamilton från U.S. Coast Guard övade tillsammans med Turva – gränskontrollavdelningen 30 år – ett stort antal granskningar i anslutning till utlänningslagstiftningen.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 44 utfördes 53 508 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 43: 60 183). I anslutning till utlänningsbestämmelserna gjordes 711 granskningar (vecka 43: 80).

Under den gångna veckan kom 347 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 43: 250) och 360 personer lämnade landet (vecka 43: 554). 

Helsingfors gränskontrollavdelning firade sitt 30-årsjubileum under den gångna veckan. 30-årsjubileet firades bland annat med kaffebjudning som pågick hela veckan samt med premieringar på avdelningen.

Tårtskärning på gång.

Helsingfors hamn

Verksamheten vid hamnens gränskontrollenhet under verksamhetsveckan pågick i första hand i Västra hamnen och Skatudden, men även frakthamnarna övervakades. Under vecka 44 gjordes 246 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 43: 214). I samband med granskningarna påträffades fyra (vecka 43: 8) efterlysta personer. Dessutom observerades en person som hade ett gällande inreseförbud för Finland. Fallet överfördes i enlighet med samarbetsavtalet till polisen i Helsingfors.

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 44 nekade Finska vikens sjöbevakningssektion sex personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 43: 1). 11 asylansökningar (vecka 43: 14) och 24 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 43: 40).

Sjöbevakningssektionen inledde 12 nya förundersökningar

Under vecka 44 inleddes 12 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 43: 18), av vilka sex var summariska (vecka 43: 11). Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, förfalskning, brott mot inreseförbud, riksgränsbrott, innehav av förfalskningsmaterial och lämnande av oriktiga personuppgifter.

Sju förfalskade dokument och en impostor

Dokumentutredningsgruppen upptäckte sammanlagt sju (7) oriktiga eller förfalskade dokument, inklusive en (1) impostor, i samband med fem (5) fall vecka 44.

Ett fartyg från Helsingfors sjöbevakningsstation deltog i fartygsparaden på alla helgons dag

Beträffande sjöräddningsverksamheten och annan räddningsverksamhet var den gångna veckan lugn. Antalet sjöräddningsuppdrag minskar som vanligt när det blir kallare på hösten. I skärgården rör sig en del fiskare och sommarstugeägare, men segelbåtarna och motorbåtarna har i huvudsak lagts upp för vintern. 

Den allvarligaste händelsen under veckan inträffade när en 18 meter lång båt sjönk utanför Mussalö i Kotka på söndagen. Till följd av ett maskinfel drev båten i väg mot en vågbrytare och slog mot stenarna. Föraren som var ensam i båten var tvungen att hoppa i land på vågbrytaren när båten sjönk.

Vecka 44 utfördes sammanlagt 16 (vecka 43: 13) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

På lördagen hedrade frivilliga sjöräddare minnet av sjöfarare som omkommit på havet genom att ordna en parad för räddningsfartyg på alla helgons dag i Helsingfors. Helsingfors sjöbevakningsstation deltog i paraden med båten RV92.

Båtar som deltar i paraden.

Internationellt samarbete

Fartyget National Security Cutter (NSC) HAMILTON (WMSL- 753) från U.S. Coast Guard (USCG) besökte Finland och övade tillsammans med bevakningsfartyget Turva från Finska vikens sjöbevakningssektion på Finska viken 3–4.11.2022. Övningen omfattade många typer av kustbevakningsuppgifter. 

Helsingfors gränskontrollavdelning hade fyra (4) tjänstemän i olika Frontexoperationer i Italien och Tjeckien.

Raja – pressmeddelande