Hoppa till innehåll

Vecka 42 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 24.10.2022 13.05 | Publicerad på svenska 25.10.2022 kl. 15.34
Pressmeddelande
Kö till gränskontrollen i hamnen.

Antalet granskningar fördubblades i hamnen – på havet ökade antalet uppdrag.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 42 utfördes 64 871 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 41: 61 521). 42 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 41: 335).

Under den gångna veckan kom 222 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället på Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 41: 409) och 379 personer lämnade landet (vecka 41: 336). 

Helsingfors hamn

Under vecka 42 gjordes 311 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 41: 150). I samband med granskningarna påträffades fyra (vecka 41: 6) efterlysta personer och en asylsökande.

Vecka 42 anlände sammanlagt 2113 ukrainare till Helsingfors hamnar (vecka 41: 1 848) och 2 142 lämnade landet via hamnarna (vecka 41: 2 152). Sammanlagt 827 ryska medborgare (situationen den 22 oktober) anlände (vecka 41: 791) och 899 avreste (vecka 41: 1 005). 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 42 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fem personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 41: 5). Fem personer nekades inresa (vecka 41: 73), tre asylansökningar (vecka 41: 8) och sju ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 41: 3).

Sjöbevakningssektionen inledde 13 nya förundersökningar

Under vecka 42 inleddes 13 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 41: 13), av vilka tio var summariska (vecka 41: 9). Brottsbenämningarna var bland annat fylleri i sjötrafik, riksgränsbrott och innehav av förfalskningsmaterial.

Antalet uppdrag på havet ökade

Gränsbevakningsväsendets båtar. I bakgrunden en vågbrytare.

Beträffande sjöräddningsverksamheten och annan räddningsverksamhet var uppdragen under den gångna veckan fler än under föregående vecka. Av händelserna kan nämnas en läcka i en motorbåt utanför Svarta Hästen och en motorbåt som grundstött i Ingå och föraren misstänks för fylleri i sjötrafik. Båda händelserna inträffade på veckoslutet. I båda fallen kunde större missöden undvikas.

Vecka 42 utfördes sammanlagt 19 (vecka 41: 12) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Övrig verksamhet

En patrull från Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion deltog som stöd för polisen i polisens riksomfattande restaurangövervakningsrazzia den 21–23 oktober 2022. Dokumentutredning och utlänningsärenden är specialområden för sjöbevakningssektionens tjänstemän.

På onsdagen deltog Finska vikens sjöbevakningssektion i en storolycksövning i hamnen i Fredrikshamn. Övningen leddes av Kymmenedalens räddningsverk. I övningen deltog förutom centrala myndigheter även företag som är verksamma i hamnområdet. Kotka sjöbevakningsenhet hade i uppgift att evakuera havsområdet i närheten av hamnen och att isolera havsområdet i farlederna som leder till Fredrikshamns hamn.

Raja – pressmeddelande