Hoppa till innehåll

Vecka 39 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 3.10.2022 13.06 | Publicerad på svenska 4.10.2022 kl. 15.49
Pressmeddelande
Sjöbevakare och sjöräddare övar sjöräddning.

11 nya förundersökningar inleddes.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 39 utfördes 62 005 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 38: 60 533). 227 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 38: 1 436).

Fram till söndagen den 2 oktober kl. 20 hade ryska pass använts 596 (vecka 38: 771) gånger vid gränsövergångsstället på Helsingfors-Vanda under den gångna veckan för att resa in i landet och 1 803 gånger (vecka 38: 1 671) för att resa ut ur landet. 

Helsingfors hamn

Under vecka 39 gjordes 274 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 38: 189). I samband med granskningarna påträffades fem (vecka 38: 7) efterlysta personer och fem SIS-anmälda. 

Vecka 39 anlände sammanlagt 2 152 ukrainare till Helsingfors hamnar (vecka 38: (2 140) och 2 448 personer avreste (vecka 38: 2 384). Sammanlagt 1 009 ryssar anlände (vecka 38: 1519) och 2 539 avreste (vecka 38: 2 825). 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 39 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion två personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 38: 4). Sju personer nekades inresa (vecka 38: 5), 15 asylansökningar (vecka 38: 16) och två ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 38: 4).

Sjöbevakningssektionen inledde 11 nya förundersökningar

Under vecka 39 inleddes 11 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 38: 5) och husrannsakningar och gripanden gjordes i olika delar av Södra Finland. Brottsbenämningarna var bland annat grovt ordnande av olaglig inresa och lämnande av oriktiga personuppgifter.

Fritidsbåtstrafiken på havet normal för årstiden

I havsområdet är fritidsbåtstrafiken fortfarande normal för årstiden. Antalet båtar är stort i fritidsbåtshamnarna. 

Vecka 39 utfördes sammanlagt 21 (vecka 38: 30) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Dessutom har sjöbevakningsstationernas patruller utfört jaktövervakning.

Övriga ärenden

Läckorna i Nord Stream-gasledningarna intresserade medierna i stor utsträckning under veckan. Under övervakningsflygningar och patruller på havet observerades inga läckor i Finlands ekonomiska zon.

Finska vikens sjöbevakningssektion intensifierade sin övervakning på havet redan i våras efter att säkerhetsläget förändrades både vad gäller den tekniska övervakningen till havs och patrulleringen med yt- och luftfartyg. 

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade på söndagen en sjöräddningsövning i Ekenäs. I övningen deltog också frivilliga sjöräddare från Hangö, Ekenäs, Ingå och Porkala. Temat var spaning och räddningsinsatser ur vattnet i samarbete med en sjöräddningshelikopter. 
 

Raja – pressmeddelande