Hoppa till innehåll

Vecka 38 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 25.9.2023 13.04 | Publicerad på svenska 26.9.2023 kl. 15.17
Pressmeddelande
En snabb båt på havet. I förgrunden kustbevakningsbåtens akterdäck.

En normal vecka för årstiden vid sjöbevakningssektionen – sysselsattes av uppdrag på havet.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 38 utfördes 67 451 gränskontroller (vecka 37: 68 500) och 361 granskningar i anslutning till  bestämmelserna i utlänningslagen (vecka 37: 177). 

 • Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 38 fokuserade hamnens gränskontrollenhet på övervakning av frakthamnar, utlänningar och vägtrafiken. Ett kryssningsfartyg anlände till Helsingfors hamnar och fem gränskontroller av besättningen på fartygen genomfördes (vecka 37: 20). Enheten utförde 137 (vecka 37: 207) granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna och under dessa granskningar påträffades sammanlagt fyra efterlysta personer.

 • Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.
   
 • År 2023 besöker sammanlagt 93 kryssningsfartyg Helsingfors hamnar mellan den 15 april och den 30 september. Under denna kryssningssäsong anländer inte ett enda kryssningsfartyg från ett område utanför Schengenområdet eller avgår direkt från Finland dit, så gränskontrollerna gäller främst besättningsmedlemmar som lämnar och/eller stiger ombord fartyget i samband med ett besättningsbyte. Ibland kan även en passagerare i undantagsfall lämna fartyget mitt under en pågående kryssning luftvägen, till exempel på grund av ett sjukdomsfall, varvid ankomstkontrollen görs i hamnen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under vecka 38 nekade sjöbevakningssektionen sex personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. 18 asylansökningar togs emot, men inga ansökningar om tillfälligt skydd. 

 • Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.
   
 • Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Beviljandet av tillfälligt skydd gör det möjligt att erbjuda skydd åt en begränsad grupp i en snabb och lättare process än ett asylförfarande.

Sjöbevakningssektionen inledde 13 nya förundersökningar

Under vecka 38 inleddes 13 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 37: 17). Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med bland annat brottsbenämningarna ordnande av olaglig inresa, förfalskning, riksgränsbrott och lämnande av oriktiga personuppgifter.

 • Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Uppdrag på havet

Vecka 38 utfördes sammanlagt 13 (vecka 37: 17) sjöräddningsuppdrag och fem (vecka 37: 7) andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. När hösten framskrider blir kvällarna mörkare och förändrar därmed den maritima verksamhetsmiljön. Den allvarligaste nödsituationen inom sjöräddningen inträffade i Lovisa, där en man försvann i vattnet efter att ha fallit från en av bryggorna vid Skeppsbron. Efterspaningarna som genomfördes som myndighetssamarbete avslutades följande dag när personen hittades omkommen.

 • Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.
   
 • Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).
   
Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande