Hoppa till innehåll

Vecka 37 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 19.9.2022 12.49 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 9.48
Pressmeddelande
Genom ett hål i det bogserade fartyget syns en bogserlina och fartyget som bogserar.

En normal höstvecka på Finska viken.

Helsingfors-Vanda flygplats

Trycket från olaglig inresa vid de inre gränserna och det totala antalet asylsökande ökade jämfört med föregående veckor. 

Vecka 37 utfördes 61 070 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 36: 60 111) och 432 granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 36: 441).

Helsingfors hamn

Under vecka 37 kom sju kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 36: 5). Sammanlagt 27 (244) gränskontroller gjordes bland besättningen och åtta (16) visum beviljades. Förutom gränskontrolluppgifter och upprätthållande av lägesbilden i anslutning till kryssningsfartygen fortsatte hamnens gränskontrollenhet den skärpta övervakningen av utlänningar. Enhetens verksamhet försiggick i första hand i Västra hamnen och Skatudden. Antalet granskningar som gällde övervakning av utlänningar uppgick till 217 (187). I samband med granskningarna påträffades fem (9) efterlysta personer. Dessutom observerades två personer som hade ett gällande inreseförbud för Finland. 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar samt ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 37 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion en person vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 36: 4). Två personer nekades inresa (vecka 36: 2). 14 asylansökningar togs emot (vecka 36: 7). 14 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (veck 36: 0). 

Två förslag som gällde avvisning och meddelande av inreseförbud lämnades till Migrationsverket (vecka 36: 0).

Sjöbevakningssektionen inledde 17 nya förundersökningar

Vecka 37 inleddes 17 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 36: 17), av vilka sju var summariska (vecka 36: 10). Brottsbenämningarna var bland annat grovt ordnande av olaglig inresa, ordnande av olaglig inresa, förfalskning, fylleri i sjötrafik, riksgränsbrott, innehav av förfalskningsmaterial, lämnande av oriktiga personuppgifter, sjötrafikbrott och utlänningsförseelse.

Vecka 37 upptäckte dokumentutredningsgruppen i samband med åtta fall 13 oriktiga/förfalskade dokument och två impostorer (en person som uppvisade ett resedokument som tillhör en annan person som sitt eget (pass, identitetskort)).

Ett flertal utombordsmotorstölder precis som under tidigare år

I de marina enheterna låg tyngdpunkten på övervakning av gräns-, områdes- och sjötrafiken. 

Båttrafiken till havs var tämligen livlig för årstiden trots regn och blåsigt väder. Livligast var den på veckoslutet. Jämfört med de föregående veckorna minskade trafiken dock betydligt då båtägarna började lägga upp sina båtar för vintern. I sjöbevakningssektionens område gjordes vecka 37 sammanlagt 15 (vecka 36: 21) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. 

Nu när kvällarna har blivit mörkare och de flesta båtar ändå ännu är i hamnarna gjordes flera anmälningar om stölder av utombordsmotorer under veckan. Detta kan sägas vara ett årligt fenomen.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner alla som rör sig på havet att utrusta sig väl och komma ihåg att använda lanternorna.

Övningar

Finska vikens sjöbevakningssektion deltog vecka 37 i en sjöräddningsövning som ordnades av Kymmenedalens räddningsverk. Huvudtemat för övningen var att rädda en människa ur vattnet, akutvård och att släcka en fartygsbrand. I övningen deltog personal från Kotka och Aspö sjöbevakningsstationer samt en sjöräddningshelikopter från Bevakningsflygdivisionen.

På söndagen övade bevakningsfartyget Turva nödbogsering tillsammans med det estniska bevakningsfartyget Kindral Kurvits.

Raja – pressmeddelande