Hoppa till innehåll

Vecka 36 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 12.9.2022 12.43 | Publicerad på svenska 13.9.2022 kl. 9.26
Pressmeddelande
Tre sjöbevakare med ryggen mot kameran i en snabb båt på havet.

En normal vecka vid gränsövergångsställena och i sjötrafiken.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 36 utfördes 60 111 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 35: 60 589) och 441 granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 35: 411).

Under veckan genomförde gränskontrollavdelningen skärpt övervakning av utlänningar som temaövervakning. Övervakningen var inriktad på flygplatsens personal, de leder som personalen använder och personalens säkerhetskontrollområde.

Helsingfors hamn

Under veckan kom 5 kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 35: 4). Bland besättningsmedlemmarna utfördes sammanlagt 244 (vecka 35: 101) gränskontroller och 16 (vecka 35: 19) visum beviljades. Förutom gränskontrolluppdragen som gällde kryssningsfartyg hade hamnens gränskontrollenhet alltjämt skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och upprätthöll lägesbilden. 187 granskningar gjordes i anslutning till övervakningen av utlänningar (vecka 35: 209).

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 36 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 35: 5). Två personer nekades inresa (vecka 35: 2). Sju asylansökningar togs emot (vecka 35: 12). 

Sjöbevakningssektionen inledde 17 nya förundersökningar

Under vecka 36 inleddes 17 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 35: 20), av vilka 10 var summariska (vecka 35: 13). Brottsbenämningarna var bland annat grovt ordnande av olaglig inresa, ordnande av olaglig inresa, bedrägeri, riksgränsbrott, fylleri i sjötrafik och.
innehav av förfalskningsmaterial.

Hösten syns i antalet uppdrag i havsområdena

I sjöbevakningssektionens område gjordes vecka 36 sammanlagt 21 (vecka 35: 33) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. Veckan var lugnare än föregående vecka och hösten syns i antalet uppdrag särskilt i havsområdena.

Raja – pressmeddelande