Hoppa till innehåll

Vecka 34 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 29.8.2022 11.46 | Publicerad på svenska 30.8.2022 kl. 14.19
Pressmeddelande
En bild som tagits uppifrån under ett obemannat fartygs flygning över havet.

Passagerarantalet vid Helsingfors-Vanda minskade något – livlig sjötrafik på havet.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats fortsatte trafikmängderna att minska måttligt jämfört med sommarens rekordsiffror. Vecka 34 utfördes 61 150 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna (vecka 33: 66 945) och 610 granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 33: 71).

Helsingfors hamn

Under vecka 34 kom 13 kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 33: 10). Bland besättningsmedlemmarna utfördes 112 (vecka 33: 125) gränskontroller och 36 (vecka 33: 56) visum beviljades. Förutom gränskontrolluppdragen som gällde kryssningsfartyg hade hamnens gränskontrollenhet alltjämt skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och upprätthöll lägesbilden. 363 granskningar gjordes i anslutning till övervakningen av utlänningar (vecka 33: 160).

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 34 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fem personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 33: 2). Fyra personer nekades inresa (vecka 33: 1). Sex asylansökningar togs emot (vecka 33: 3). 

Sjöbevakningssektionen inledde 23 nya förundersökningar

Under vecka 34 inleddes 23 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 33: 20), av vilka 16 var summariska (vecka 33: 14). Brottsbenämningarna var riksgränsbrott och innehav av barnpornografisk bild.

Livlig sjötrafik på havet

I sjöbevakningssektionens område gjordes vecka 34 sammanlagt 47 (vecka 33: 42) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. Antalet uppdrag ökade mot slutet av veckan. Villaavslutningen och det varma vädret bidrog med all sannolikhet till att antalet uppdrag ökade kraftigt. På söndagen sysselsattes sjöräddningen särskilt av flera uppdrag som gällde vattenskotrar. 

Vecka 34 deltog bevakningsfartyget Turva i ett uppdrag för bekämpning av miljöskador. Natten mellan den 19 och 20 augusti  drog bevakningsfartyget Turva upp en segelbåt som förlist efter att den kört på grund i Kirkonmaa. Båten transporterades till Kotka stamhamn.

Sjöbevakningssektionen presenterade sin verksamhet på hamndagen i Nordsjö

På lördagen ordnades Nordsjö hamndag i Nordsjö i Helsingfors. På hamndagen presenterade sjöbevakningssektionen Gränsbevakningsväsendets verksamhet med en kustbevakningsbåt och kommunikationens informationsställe.

Besökare på kustbevakningsbåten.

Raja – pressmeddelande