Hoppa till innehåll

Vecka 3 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 22.1.2024 12.43 | Publicerad på svenska 23.1.2024 kl. 9.34
Pressmeddelande
En sjöbevakare granskar resedokument.

Finska vikens sjöbevakningssektion undersöker flera fall av grovt ordnande av olaglig inresa.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 3 utfördes 59 989 gränskontroller (vecka 2: 64 592) och 332 (2: 287) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. 

Sammanlagt 18 efterlysta personer påträffades (vecka 2: 35).

Inga personer som kommit till Finland med uppehållstillstånd beviljade av Finland avvisades under veckan (under 2024 sammanlagt 0). 

•    Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 3 utförde hamnens gränskontrollenhet övervakning av utlänningar i passagerarhamnarna i Helsingfors. Under verksamhetsveckan utförde enheten 233 (vecka 2: 141) granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna. Övervakning och granskningar gjordes i samarbete med Tullen och polisen. Övervakning riktas i högre grad mot utresetrafiken för att avslöja en eventuell sekundär rörelse orsakad av situationen vid östgränsen.

I samband med granskningarna påträffades fem efterlysta personer.

•    Med gränskontroller avses för upprätthållande av gränssäkerheten gjorda kontroller som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 3 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot fem (vecka 2: 12) asylansökningar och sju (vecka 2: 0) ansökningar om tillfälligt skydd. En person avvisades (vecka 2: 0) och tre personer nekades inresa (vecka 2: 5). Dessutom lämnades en (vecka 2: framställan till Migrationsverket som gällde avvisning och meddelande av inreseförbud. Åtta säkringsåtgärder gjordes (vecka 2: 15).

•    Enligt utlänningslagen ska förutsättningarna för inresa uppfyllas även när man vistas i landet. Ett avvisningsärende kan börja undersökas i samband med gränskontrollmyndighetens inrese- eller utresekontroll, brottsutredning eller övervakning av utlänningar. 

Sju nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen

Under vecka 3 inleddes sju nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 2: 5), av vilka en var summarisk. Brottsbekämpningsenheten inledde förundersökningar med brottsbenämningarna grovt ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, brott mot inreseförbud och betalningsinstitutsbrott.

•    Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Sju räddningsuppdrag på havet

Vecka 3 registrerades sammanlagt sju (vecka 2: 3) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Situationen i havsområdet var lugn och antalet räddningsuppdrag på havet var normalt för årstiden precis som föregående vecka. 

Meteorologiska institutets israpport/-prognos för Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde visar att isarna rör sig norrut och att nyis bildas. I Västra Finska vikens inre skärgård finns 10–35 cm tjock fastis och tunn jämn is.  Längre ut finns nyis och isbildning. I Östra Finska vikens skärgård finns 25–45 cm tjock fastis. Utanför den fasta isen finns 5–20 cm tjock och mycket tät drivis. Längre ut finns tunn tät drivis, nyis och isbildning. 

Den som beger sig ut på isen ska komma ihåg nödvändig säkerhetsutrustning. Ta åtminstone med dig isdubbar, visselpipa och en stav med metallända så att du kan kontrollera om isen håller. Mobilen bör packas i en vattentät skyddspåse. När du beger dig ut på isen ska du tala om för någon vart du är på väg och undvika att röra dig ensam. När en olycka inträffar är det vanligtvis bråttom. Ju kallare årstid, desto mer kritiskt är det att räddningsverksamheten genast kan fokuseras på rätt område. 

Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000. Spara detta nummer i din mobiltelefon.

•    Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Övrigt

Finska vikens sjöbevakningssektion undersöker flera fall av grovt ordnande av olaglig inresa i anslutning till situationen vid östgränsen. Det misstänks att kriminella organisationer verkar från Mellanöstern, Ryssland, Europa och Finland. Organisationerna misstänks ha ordnat omfattande människosmuggling mot betydande ekonomisk ersättning och i detta sammanhang smugglat personer från Mellanöstern till Ryssland och Finland och från Finland till övriga Europa.

Raja – pressmeddelande