Hoppa till innehåll

Vecka 2 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 16.1.2023 12.18 | Publicerad på svenska 23.1.2023 kl. 12.35
Pressmeddelande
Gränsbevakningsväsendets patrullbil i hamnen. I bakgrunden ett fartyg som är förtöjt vid bryggan.

Havsområdet normalt för årstiden – färre ryska medborgare rör sig i hamnen.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 2 utfördes 59 810 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 1: 60 326). 

Under den gångna veckan kom 377 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 1: 326) och 270 personer lämnade landet (vecka 1: 450).

Helsingfors hamn

Under vecka 2 gjordes 89 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 1: 76). I samband med granskningarna påträffades sju (vecka 1: 1) efterlysta personer. 

Under veckan anlände sammanlagt 1 939 ukrainska medborgare till Helsingfors hamnar (vecka 1: 2 560) och 1 933 avreste (vecka 1: 2 967). 589 ryska medborgare anlände (vecka 1: 1 077) och 610 avreste (vecka 1: 952). Antalet ryska medborgare som reste in i landet förändrades betydligt vecka 2. 

Avvisningar, nekad inresa, asylansökningar, tillfälligt skydd och säkringsåtgärder

Vecka 2 avvisade sjöbevakningssektionen tre personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar och tre personer nekades inresa. Tio asylansökningar och 13 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot, tio säkringsåtgärder vidtogs.

Sju nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen

Under vecka 2 inleddes sju nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 1: 13), av vilka fyra var summariska. Brottsbenämningarna var bland annat riksgränsbrott och innehav av förfalskningsmaterial.

Uppdrag på havet

För Finska vikens sjöbevakningssektion var veckan normal för årstiden i havsområdet. Det finns  is endast i de inre delarna av skärgården.

Utöver den dagliga verksamheten och patrulleringen deltog sjöbevakningssektionen i fyra (vecka 1: 4) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag. 

Internationellt samarbete

Tre tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning deltar för närvarande i olika Frontexinsatser i Italien, Österrike och Portugal. Fyra tjänstemän från andra Frontexmedlemsstater, Grekland, Italien, Holland och Cypern, arbetade vid gränskontrollavdelningen under verksamhetsveckan.

Raja – pressmeddelande