Hoppa till innehåll

Vecka 12 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 28.3.2022 12.12 | Publicerad på svenska 4.4.2022 kl. 14.33
Pressmeddelande
Vårligt snöfall på havet. Utsikt från patrullbåtens stäv.

Människor som flytt kriget i Ukraina påträffas alltjämt dagligen i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde – sjötrafiken tidvis lugnare än normalt.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar påträffades under verksamhetsvecka 12 alltjämt dagligen människor som flytt kriget i Ukraina. 

I havsområdena och skärgården utförde Finska vikens sjöbevakningssektion vid Gränsbevakningsväsendet gränssäkerhet, territorialövervakning, sjöräddning och övervakning av miljöskador.

Helsingfors–Vanda flygplats

Antalet passagerare vid Helsingfors-Vanda flygplats var på samma nivå som föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 30 876 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 12 (vecka 11: 31 515). Antalet granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna uppgick till 27 (vecka 11: 17). 

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion har alltjämt utfört skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och säkerställt lägesbilden genom övervakning. I hamnarna gjordes cirka 900 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 11: 1 200). 

Verksamheten vid det servicecenter som grundats i Västra hamnen i Helsingfors stöds fortsättningsvis i enlighet med polisens begäran om handräckning. 

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 12 avvisade sjöbevakningssektionen två personer i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors hamn (vecka 11: 8). Tre personer nekades inresa (vecka 11: 1). Tio asylansökningar togs emot (vecka 11: 5).

Fem nya förundersökningar i enheten för brottsbekämpning

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes fem nya förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 11: 5) och en utredning på förhand enligt 3 kap. 3 § 2 punkten i förundersökningslagen. Brottsbenämningarna var bl.a. ordnande av olaglig inresa och brott mot inreseförbud.

Sjötrafiken tidvis lugnare än normalt

Under den gångna veckan var sjötrafiken i Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde tidvis lugnare än normalt. Mot slutet av veckan observerades i synnerhet på västra Finska viken att trafiken till sommarstugorna har inletts, även om det fortfarande finns en risk att fastna i isen. Stormen under veckoslutet orsakade inga uppdrag för sjöbevakningen. Under vecka 12 utfördes sex (vecka 11: 2) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i.

Isläget i Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde är alltjämt utmanande. Kom ihåg bra utrustning och försiktighet om du rör dig på isen. 

Raja – pressmeddelande