Hoppa till innehåll

Vecka 10 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 14.3.2022 13.27 | Publicerad på svenska 15.3.2022 kl. 14.15
Pressmeddelande
Drivande isflak och öppet vatten på Finska viken.

Kriget i Ukraina har gett upphov till flyktingar i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde – exceptionellt lugnt beträffande sjöräddningen.

Under verksamhetsvecka 10 har människor på flykt undan kriget i Ukraina påträffats dagligen särskilt i Helsingfors hamnar och vid Helsingfors-Vanda flygplats tillsammans med polisen i samband med övervakningen av utlänningar.

I havsområdena och skärgården utförde Finska vikens sjöbevakningssektion vid Gränsbevakningsväsendet gränssäkerhet, territorialövervakning, sjöräddning och övervakning av miljöskador.

Helsingfors–Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats minskade antalet gränskontroller fortfarande jämfört med föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 30 141 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 10 (vecka 9: 31 613). Antalet granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna uppgick till 278 (vecka 9: 80). 

Helsingfors hamn

Under vecka 10 fortsatte hamnens gränskontrollenhet i likhet med de föregående veckorna den skärpta övervakningen av utlänningar och närvaron i Helsingfors hamnar. I hamnarna gjordes cirka 2 084 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 9: 1 542). 

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 10 avvisade sjöbevakningssektionen tre personer i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors hamn (vecka 9: 2). Tre personer nekades inresa (vecka 9: 1). 48 asylansökningar togs emot (vecka 9: 32).

Nio nya förundersökningar i enheten för brottsbekämpning

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes nio nya förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 9: 7). Brottsbenämningarna var bl.a. ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, brott mot inreseförbud, försummelse av god sjömanssed och utlänningsförseelse.

Exceptionellt lugnt beträffande sjöräddningen

Beträffande sjöräddningen var det en exceptionellt lugn vecka på Finska viken. Issituationen i Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde är mycket utmanande eftersom situationen varierar kraftigt mellan olika områden: öppet vatten, issörja, isflak och tjock fastis. Det rådande isläget lockade inte människor ut på isen, vilket påverkade antalet sjöräddningsuppdrag. Under vecka 10 utfördes två (vecka 9: 5) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i.

Raja – pressmeddelande