Hoppa till innehåll

Vecka 1 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: tyngdpunkten i verksamheten låg på kontrollen vid de inre gränserna – lugnt på havet

Utgivningsdatum 10.1.2022 15.22 | Publicerad på svenska 11.1.2022 kl. 12.10
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut av den 28 december 2021 har Finska vikens sjöbevakningssektion utfört omfattande kontroll vid de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. Gränskontrollerna vid de inre gränserna har tidvis orsakat köer, särskilt under rusningstiderna på eftermiddagarna.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet i trafiken över den yttre och den inre gränsen större än föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 39 660 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 1 (vecka 52: 36 519) och 34 728 gränskontroller i trafiken över den inre gränsen (vecka 52: 34 006). 

I Helsingfors hamn var årets första vecka hektisk med anledning av att kontrollen vid de inre gränserna återinförts. Under vecka 1 reste 42 378 passagerare in i landet (vecka 52: 36 519). Största delen av passagerarna granskades.

I samband med gränskontrollerna utför sjöbevakningssektionen granskningar som rör hälsosäkerheten i samarbete med hälsovårdsväsendet i Helsingfors och Vanda.

Vecka 1 avvisade sjöbevakningssektionen sammanlagt 94 personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 52: 109). 20 personer nekades inresa (vecka 52: 19). Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna och nekad inresa var brister i intygen som gällde hälsosäkerheten.

Vecka 1 inleddes två nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 52: 7). 
Under den gångna veckan har pågående undersökningar slutförts.
 

Myndighetssamarbetet i hamnen i Tallinn fortsätter

Gränsbevakare informerar passagerare i hamnterminalen.

Personer som planerar en resa från Estland till Finland har sedan slutet av december i Tallinns hamn fått information om de rådande förutsättningarna för inresa i Finland. Syftet med rådgivningen som genomförs av finländska gränsbevakare och tjänstemän vid Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet är att förebygga resor som skulle leda till avvisning i Helsingfors hamn på grund av bristfälliga förutsättningar för inresa. Beträffande rådgivningen utförs samarbete även med de rederibolag som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors.

En lugn vecka beträffande sjöräddning

En svävare vid stranden.

Det soliga trettondagsvädret fick många människor att bege sig ut på isen i havsområdet i huvudstadsregionen. Under veckoslutet rörde sig mycket människor både till fots och med fordon på isen även på östra Finska viken.

Under vecka 1 registrerades sammanlagt fyra (vecka 52: 8) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i.

Sjöbevakningssektionen påminner om riskerna med att röra sig på isen, till exempel att isflaken kan röra sig och att isen är svag vid strömma ställen. Det är alltid skäl att förbereda sig väl innan man beger sig ut på isen och ha med sig personliga räddningsredskap, till exempel  isdubbar som är lätt tillgängliga.

Raja – pressmeddelande