Hoppa till innehåll

Välkommen till mässan Vene 24 Båt i myndigheternas gemensamma monter 6 E 60

Utgivningsdatum 2.2.2024 9.52 | Publicerad på svenska 2.2.2024 kl. 10.29
Pressmeddelande
Mässbesökare på båtmässan i myndigheternas gemensamma monter.

Båtförare – förbered dig noggrant innan du kastar loss.

Det är populärt att ha båt och många nya båtförare rör sig på sjön. Transport- och kommunikationsverket Traficom, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Trafikledsverket vill påminna alla båtförare om vikten av att förbereda sig väl.

Före båtfärden väljs en befälhavare som ansvarar för säkerheten och ger instruktioner till alla ombord. Befälhavaren ska ha tillräcklig ålder, förmåga och skicklighet för uppgiften och en ansvarsfull inställning som båtförare. Befälhavaren ska iaktta god sjömanssed. Detta innebär framför allt att följa reglerna för sjötrafiken, beakta andra som rör sig på sjön och förutse förhållandena. Det är särskilt viktigt att gå igenom väjningsreglerna innan båtsäsongen börjar. På sjön finns ingen förkörsrätt, endast väjningsplikt.

Båtens befälhavare ska också bedöma om båten är lämplig och säker för de rådande och förutspådda väderförhållandena. God kännedom om båten och de egna färdigheterna bidrar till att fatta beslut om när det är och inte är tryggt att ge sig ut på sjön. Om båtfärden kräver planering av rutten ska du ta med dig ändamålsenliga sjökort. Berätta för dina familjemedlemmar eller bekanta om den planerade rutten. Förvara också båtens registreringsbevis och andra nödvändiga dokument i båten.

För att båtföraren ska kunna handla säkert måste han eller hon vara handlingskraftig och uppmärksam. Alkohol är varje år en bidragande orsak till många båtolyckor med dödlig utgång och orsakar också lindrigare olyckor och egendomsskador på sjön. Det bästa alternativet är att röra sig på sjön endast när man är nykter.

Kontrollera båtens och utrustningens skick regelbundet. Båten ska, beroende på storlek, vara utrustad med öskar eller länspump, paddel, åror eller ankare med lina. I en motorbåt ska det också finnas en fungerande handbrandsläckare. Varje person ombord ska ha lämplig och godkänd flytväst eller något annat flytplagg på sig eller nära till hands.

Myndigheterna uppmanar alla som rör sig på havet att spara sjöräddningens nödnummer i sin telefon, 0294 1000.

Minneslista för den som förbereder sig på en båtfärd

  1. Se till att du känner din båt och att den är hel och säker. Kontrollera också att utrustningen är i skick och att all nödvändig utrustning finns med.
  2. Kontrollera förhållandena på sjön innan du ger dig iväg.
  3. Om båtfärden kräver planering av rutten ska du också ta med dig aktuella sjökort. Informera dina närstående om den planerade rutten.
  4. Försäkra dig om att du har tillräckligt med bränsle och ta med extra bränsle.
  5. Gå igenom väjningsreglerna. Gör dig förtrogen med sjötrafiklagen och vilket ansvar båtens befälhavare har.
  6. Spara sjöräddningens nödnummer i din telefon: 0294 1000. På insjöarna görs nödanmälan genom att ringa 112.
  7. Åk ut på sjön endast om du är nykter. Ta på dig flytväst eller något annat flytplagg innan du åker iväg eller ha dem nära till hands.

Du kan träffa sakkunniga från Traficom, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Trafikledsverket på Vene 24 Båt-mässan 9–18.2. 2024 på myndigheternas gemensamma avdelning 6 E 60 i Mässcentrum.

Gränsbevakningsväsendet tar emot föråldrade signalredskap, nödraketer och signalbloss vid norra ingången lö 10.2 kl. 10–14 och lö 17.2 kl. 10–14. Alla som returnerar signalutrustning får en fribiljett till Maritimcentret Vellamo där man bland annat kan besöka Sjöbevakningsmuseet.

 

Raja – pressmeddelande