Hoppa till innehåll

Tipsa Gränsbevakningsväsendet

Utgivningsdatum 23.4.2024 15.17
Nyhet
Gränsbevakningsväsendets patrullbil i trafik.

Du kan kontakta oss via telefon eller onlineblanketten.

Om du observerar till exempel olagliga gränsövergångar nära gränsen, anmäla dina observationer till gränsbevakningssektionens ledningscentralens servicenummer. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida: Kontaktuppgifter | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Med den här blanketten kan du anmäla icke-brådskande information om gränsöverskridande brottslighet.

Gränsbevakningsväsendet utreder många slags brott

  • människosmuggling och olaglig inresa
  • jakt- och fiskebrott
  • miljöbrott till havs

Om du misstänker ett brott kan du informera oss om din observation med vår tipsblankett.

Denna tipsblankett är avsedd för att förmedla icke-brådskande information. 

Tipsa Gränsbevakningsväsendet | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)