Hoppa till innehåll

Tipsblankett är publicerad på vår webbsida

Utgivningsdatum 27.4.2023 15.55
Nyhet

Med den här blanketten kan du anmäla icke-brådskande information om gränsöverskridande brottslighet.

Gränsbevakningsväsendet utreder många slags brott

  • människosmuggling och olaglig inresa
  • jakt- och fiskebrott
  • miljöbrott till havs

Om du misstänker ett brott kan du informera oss om din observation med vår tipsblankett.

Denna tipsblankett är avsedd för att förmedla icke-brådskande information. 

Tipsa Gränsbevakningsväsendet | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)