Hoppa till innehåll

Tilläggsresurserna som Gränsbevakningsväsendet begärt av Frontex börjar sina uppgifter

Utgivningsdatum 29.11.2023 8.10 | Publicerad på svenska 1.12.2023 kl. 10.48
Pressmeddelande

De tilläggsresurser som Gränsbevakningsväsendet begärt av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex stående styrka på grund av östgränsens rådande situation har huvudsakligen anlänt till Finland och börjar sitt arbete 29.11 som stöd för de finska gränsbevakarna. Resten av den ytterligare personalen anländer inom de närmaste dagarna.

Den ytterligare personalen som Frontex skickat används vid finska gränsbevakarnas sida för att upprätthålla den effektiverade gränsövervakningen vid vår östgräns. Frontex tilläggsresurser kommer att tilldelas alla östgränsens gränsbevakningssektioner, alltså till sydöstra Finland, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. Tjänstemän från Frontex stående styrka arbetar alltid under ledning av finska gränsbevakningsmän.

Enligt begäran har Frontex skickat 50 tjänstemän från den stående styrkan till den pågående Frontex JO Terra-samarbetsoperationen för två månader. Denna ytterligare personal och den tekniska materielen som skickas med dem används i första hand för att övervaka terränggränsen. Därtill skickar Frontex med sin personal några dokumentutredare, sakkunniga i informationsinsamling via samtal och tolkar.

Frontex skickar till Finland, vid sidan om stående styrkans tjänstemän, även teknisk materiel som kan användas vid övervakning av terränggränsen. Sådan materiel är till exempel bärbara värmekameror, patrullfordon samt ett fordon med värmekamera.

Stående styrkans personal som Frontex skickat har flyttat sig till Finland från andra pågående Frontex-insatser vid Europeiska unionens yttre gränser och Västra Balkan. En del av dem har arbetat med Frontex-insatser vid Finlands östgräns tidigare och en del av dem utför gränsövervakning i vintriga terrängförhållanden för första gången. Frontex stående styrka består av både gränsbevakare som byrån själv rekryterat och därtill av gränsövervakningssakkunniga som alla EU-medlemsländer gett till Frontex förfogande. Därmed representerar de Frontex-tjänstemännen som anländer till Finland en bred mångfald på närmare 20 nationaliteter.

Om situationen så kräver är Gränsbevakningsväsendet beredd att begära mer stöd av Frontex i form av personal eller materiel för gränsövervakning eller på motsvarande sätt också minska stödet under de närmaste månaderna.

Angående mediakontakter, vänligen observera att inför intervjuer med Frontex stående styrka måste man få tillstånd av både Gränsbevakningsväsendet och Frontex kommunikationsenhet, som man kan kontakta vid [email protected].

 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande