Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet kommer att beställa sina nya kombinationsfartyg av Meyer Turku Oy

Utgivningsdatum 16.8.2021 11.20 | Publicerad på svenska 16.8.2021 kl. 15.50
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet och Meyer Turku Oy har ingått en avsiktsförklaring om byggandet av två nya kombinationsfartyg.

Inom ramen för Gränsbevakningsväsendets projekt Bevakningsfartyg 2025 ersätts tre bevakningsfartyg som tas ur bruk eftersom det inte längre är lönsamt att använda dem. De nya fartygen kommer att ha en stor betydelse för den övergripande marina säkerheten i Finland.

För att genomföra upphandlingen ordnade Gränsbevakningsväsendet under våren 2021 ett anbudsförfarande utifrån vilket kontraktet kommer att tilldelas Meyer Turku Oy. Anbudsförfarandet avgjordes i enlighet med de jämförelsekriterier som fastställts på förhand. Som avslutning på höstens avtalsförhandlingar är målet att det slutliga avtalet om fartygsbygget ingås före utgången av innevarande år.

− Detta är en mycket viktig avsiktsförklaring för Meyer Turku och för hela det finländska varvsindustrinätverket. Vi är på väg ur den kris som coronapandemin har orsakat och den avsiktsförklaring som undertecknades i dag skapar mer stabilitet i vår orderbok som sträcker sig fram till 2026. Det känns också särskilt fint att en aktör som Gränsbevakningsväsendet visar förtroende för Meyer Turkus varv på detta sätt, säger vice verkställande direktör Tapani Pulli.

− Det är nödvändigt att skaffa två kombinationsfartyg för att ersätta de fartyg som redan nu tas ur bruk. Med denna upphandling höjs Finland beredskap i marina säkerhetsuppgifter till den nivå som utmaningarna i verksamhetsmiljön kräver. Vid planeringen av de nya fartygen beaktas erfarenheterna av bevakningsfartyget Turva, den nya teknologins möjligheter, fartygens miljökonsekvenser samt förändringen i Finlands säkerhetsmiljö, konstaterar biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet, konteramiral Markku Hassinen.

Gränsbevakningsväsendet är närvarande på havet under alla förhållanden varje dag på året. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsövervakning, sjöräddning, bekämpning av miljöskador samt många andra uppgifter. Gränsbevakningsväsendet är med och övervakar och tryggar den territoriella integriteten samt deltar i det militära försvaret i samarbete med försvarsmakten. Gränsbevakningsväsendet stöder också andra myndigheter i deras uppgifter på havet och i skärgården. De nya fartygen är ett viktigt verktyg för de finska myndigheterna på Östersjön.
.

Mer information ges av:
Marko Aheristo
Projektchef
Staben för Gränsbevakningsväsendet
[email protected]
+358 29 542 0451
Tapani Mylly 
Head of Communication
Meyer Turku
[email protected] 
+358 50 560 2464
 

Gränsbevakningsväsendet Projektet Bevakningsfartyg 2025 Raja – pressmeddelande