Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendet har avslutat utredningen av den territoriekränkning som skedde 10.6.2024 utanför Lovisa

Utgivningsdatum 26.6.2024 10.01 | Publicerad på svenska 27.6.2024 kl. 14.59
Pressmeddelande
Gränsbevakningen informerar-grafik

Åklagaren har på basis av Gränsbevakningsväsendets begränsningsförslag beslutat att avsluta förundersökningen av ärendet, eftersom det utifrån de vidtagna förundersökningsåtgärderna är uppenbart att åtal inte kan väckas i ärendet i brist på bevisning om gärningsman.

Under utredningen kan det anses ha blivit utrett att fyra ryska statsluftfartyg kränkt Finlands luftrum utanför Lovisa och Borgå. Territoriekränkningen sträckte sig som djupast cirka 2,5 km in i Finlands luftrum och varade i cirka fyra minuter. Luftfartygen identifierades visuellt av Flygvapnets dejourerande flygplan och Flygvapnets flygplan flög tätt intill de ryska flygplanen vid identifieringen under den misstänkta territoriekränkningen.

Gränsbevakningsväsendet kommer inte att informera mer om ärendet.

Raja – pressmeddelande