Hoppa till innehåll

Gränsbevakarna avlägsnar sig från Torneå

Utgivningsdatum 23.2.2022 15.31 | Publicerad på svenska 23.2.2022 kl. 15.34
Pressmeddelande
Rajavartijat seisovat tien vieressä ja heilauttavat kättä tervehdyksen merkeissä. Vieressä lumikinos.

I dag onsdagen den 23 februari 2022 klockan 20.00 då de gränsbevakare som gett handräckning till hälsomyndigheterna i Torneå slutar sitt arbetsskift avlägsnar sig Västra Finlands sjöbevakningssektion från Torneå.

För att bekämpa covid-19-pandemin började vi kontrollen vid de inre gränserna vid Finlands västra gräns för närmare två år sedan den 19 mars 2020 i enlighet med statsrådets beslut. Efter att kontrollen vid de inre gränserna avslutades har vi på begäran gett handräckning till hälsomyndigheterna fram till i dag. 

Vi har arbetat i närmare två år i verkligen exceptionella omständigheter, och i och med att kontrollen vid de inre gränserna hade återinförts och handräckning lämnades ökade vår arbetsmängd utanför havsområdet avsevärt. Sjöbevakningssektionen är en allmän myndighet i skärgården och till havs. Till våra uppgifter hör att övervaka rikets gränser samt trygga människor och miljön till havs.  Sjöbevakningssektionen deltar dessutom i uppgifter som anknyter till räddningstjänsten, sjuktransporten och den allmänna ordningen och säkerheten, till exempel genom att ge transporthjälp eller på begäran av polisen eller räddningstjänsten sköta uppgifterna själva.

Vi har klarat oss med framgång i alla våra lagstadgade uppgifter under dessa exceptionella tider, men vi skulle inte ha kunnat klara oss ensam.  Stöd från Gränsbevakningsväsendets övriga förvaltningsenheter har varit helt oersättligt. Västra Finlands sjöbevakningssektion vill ge ett stort tack till alla gränsbevakare som under de gångna två åren i krävande omständigheter har arbetat för ett säkrare Finland inom vårt verksamhetsområde och gjort det yrkeskunnigt och flexibelt. 

Vi vill också tacka varmt våra kunder för samarbete, stöd och förståelse under denna specialtid då såväl medborgarnas som myndigheternas stresstålighet säkert har prövats många gånger då situationer och bestämmelser har förändrats med en mycket snabb tidtabell. 

Tack och adjö, ha en solig vår! 
 

 

Raja – pressmeddelande