Hoppa till innehåll

Förundersökningen gällande en räddningsoperation där en person föll i havet från Baltic Princess i november 2022 har blivit färdig

Utgivningsdatum 25.1.2023 16.15 | Publicerad på svenska 25.1.2023 kl. 16.17
Pressmeddelande

Brottsbekämpningsenheten vid Västra Finlands sjöbevakningssektion har utrett händelseförloppet i förundersökningen.

Den försvunna personen hade klivit upp på fartygets räcke och fallit i havet därifrån nästan omedelbart. Fartygets befälhavare eller personal hade inte någon bekräftad iakttagelse om att personen hade fallit överbord. Av denna orsak drog det ut på tiden innan myndigheter larmades till sjöräddningsuppdraget. Utgående från förundersökningen misstänks fartygets befälhavare för underlåtenhet att iaktta gott sjömanskap samt för försummelse av räddningsåtgärd.

Ärendet har lämnats över till Ålands åklagardistrikt för åtalsprövning. Gränsbevakningsväsendet meddelar inte mera om saken.

Västra Finlands sjöbevakningssektions brottsbekämpningsenhet har till uppgift att förhindra, avslöja och utreda brott för vilka förundersökningsansvaret enligt lag hör till Gränsbevakningsväsendet.   Brottsbekämpningsenheten ansvarar dessutom för den riksomfattande utredningen av miljöbrott till havs och administrativa oljeutsläppsavgifter.

 

Raja – pressmeddelande