Hoppa till innehåll

Byggandet av Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg har inletts

Utgivningsdatum 13.12.2023 9.18
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendets Bevakningsfartyg 2025-projekt har varit igång sedan 2020. Projektet syftar till att ersätta de föråldrade utsjöbevakningsfartygen med två nya fartyg i Turva-klassen. Byggandet av de nya fartygen har nu inletts och det första fartyget beräknas att bli färdig 2025. Det andra fartyget kommer att färdigställas ett år senare, det vill säga under 2026. De nya fartygen kommer att vara i operativ användning fram till 2050-talet.

Under de senaste åren har betydande ändringar skett i säkerhetsmiljön. Dessa är genomgripande och långvariga. Förändringen har ställt nya och ännu större utmaningar även för operatörerna inom säkerhetsområdet: man ska snabbt och effektivt kunna reagera och inverka på de nya utmaningarna.  Finlands maritima verksamhetsmiljö är utmanande. Trafiken i sjöområden är väldigt hektisk och mångsidig, vilket ökar risken för storolyckor och olyckstillbud. Gränsbevakningsväsendet prestationsförmåga och dess behov i maritima uppgifter har testats under senaste tidens händelser och har bevisat sin nödvändighet.

Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga på öppet hav baserar sig till betydande del på de multifunktionella utsjöbevakningsfartygens kontinuerliga opererande och beredskap. Utsjöbevakningsfartygen är till sjöss cirka 330 dygn av året. För närvarande har Gränsbevakningsväsendet tre utsjöbevakningsfartyg i sitt bruk, av vilka bevakningsfartyget Turva, som infördes i operativ användning år 2014, är tidsenlig. Förberedelser inför att avstå från de två gamla utsjöbevakningsfartygen görs, när de nya fartygen blir färdiga och införs i operativ användning.

Illustration av nya fartyg till sjöss.

Prestationsförmågan av de Gränsbevakningsväsendets fartyg som nu ska byggas är betydligt bättre jämfört med de gamla fartygen. Fartygens övervakningsförmåga i och förmågan att inverka på gränsövervakning och övervakning och tryggande av den territoriella integriteten i samband med det förbättras. Utvecklade övervakningssystem och dataöverföringslösningar förbättrar upprätthållandet av lägesbilden och dess delande.  Med hjälp av de nya fartygen kan man även utvidga massevakueringsförmågan.  Alla fartyg har omedelbar beredskap till kontroll av allvarliga miljöolyckor och oljeinsamlingskapaciteten är sammanlagt ungefär dubbelt så stort som för närvarande. De nya fartygen kommer att vara utsläppssnåla och energieffektiva.

I anbudsförfarandet som arrangerades 2021 valde Gränsbevakningsväsendet Meyer Turku Oy som sin leverantör, som svarar för byggandet av fartygen i Polen och Nystad.

‒ Byggprocessen verkställs i sin helhet i enlighet med Meyer Turkus kvalitetskrav i lokalerna av våra långvariga rederipartners. Vi är belåtna med att kunna inleda det konkretiska byggskedet och vi ser framemot fortsättningen till samarbetet som hittills fortskridit utmärkt, säger Tapani Pulli, vice verkställande direktör vid Meyer Turku.

Riksdagen har beviljat en orderbefogenhet på 448 miljoner euro till anskaffning av fartygen. Finansiering för anskaffningen kommer även att ansökas hos Europeiska unionens Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering.

Byggandet av det första fartyget har påbörjats. Den högtidliga stålskärningen arrangerades i Gdansk, Polen, den 12 december 2023. Utöver Gränsbevakningsväsendets och Meyer Turkus representanter var även klassificeringssällskapets representant närvarande.

Ytterligare information: Anskaffning av bevakningsfartyg | Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet Projektet Bevakningsfartyg 2025 Raja – pressmeddelande