Hoppa till innehåll

Bekanta dig med den 30 år långa historien av Gränsbevakningsväsendets beredskapsplutoner

Utgivningsdatum 20.7.2022 11.57 | Publicerad på svenska 20.7.2022 kl. 12.09
Nyhet
Över tio män i beredskapsplutonen övar på att bekämpa kravaller på sandplanen och håller skyddssköldar och batonger i händerna. Ett tiotal män i terrängdräkter möter dem.

Från kravallkontrollant till internationella specialtrupper: Gränsbevakningsväsendets beredskapsplutoner 1992–2022.

Den andra webbutställningen av Gransmuseet presenterar den 30 år långa historien av Gränsbevakningsväsendets beredskapsplutoner.

Gränsbevakningsväsendet har i dagens läge två specialtruppenheter som består av yrkesgränsbevakare. Den första beredskapsplutonen är underställd Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion och den femte beredskapsplutonen är underställd Finska vikens sjöbevakningssektion.

Beredskapsplutonerna är utbildade och utrustade för att arbeta med Gränsbevakningsväsendets mest utmanande gränssäkerhetsuppgifter i hela landet. Dessutom kan beredskapsplutonerna också användas som stöd för andra myndigheter.

Gör ett virtuellt besök: Gränsbevakningsväsendets beredskapsplutoner 1992–2022 | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)