Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto: Suomen itäraja pysyy kiinni toistaiseksi

Julkaisuajankohta 4.4.2024 14.03
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 15.4.2024 alkaen. Lisäksi Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion vesiliikenteen rajanylityspaikat suljetaan huvialusliikenteeltä 15.4. alkaen. Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa 4.4.2024. Päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin se on välttämätöntä.

Vesiliikenteen rajanylityspaikkojen sulkemisella huvialusliikenteeltä varaudutaan siihen, että kevään edetessä välineellistetty maahantulo voisi levitä vesiliikenteeseen. Tämä olisi vaarallista maahan pyrkiville henkilöille ja kuormittaisi meripelastusta. 

Kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään 15.4.2024 alkaen muille vesiliikenteen rajanylityspaikoille sekä lentoliikenteen rajanylityspaikoille. 

Uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä on edelleen todennäköinen 

Viranomaisten tietojen perusteella uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on edelleen todennäköinen. Ilmiön jatkuessa se uhkaisi vakavasti Suomen kansallista turvallisuutta sekä yleistä järjestystä Suomessa.

- Suomen viranomaisten käsityksen mukaan kyseessä on pitkäkestoinen tilanne. Kevään kuluessa ei ole saatu havaintoja, joiden perusteella tilanteen voitaisiin katsoa oleellisesti muuttuneen. Lisäksi kevään myötä mahdollisuudet painostamisen lisäämiseksi kasvavat. Venäjällä on Suomen rajojen lähialueilla satoja ja mahdollisesti jopa tuhansia henkilöitä, joita on mahdollista välineellistää Suomeen, sanoo sisäministeri Mari Rantanen

Välineellistetty maahantulo on yksi Venäjän keinoista painostaa ja vaikuttaa Suomen ja EU:n turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vakauteen. Sisäministeriö on selvittänyt vaihtoehtoisia toimenpiteitä ilmiön päättämiseksi yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. 

Laki välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on valmisteilla. Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa voitaisiin rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä. Lain lausuntokierros on päättynyt ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian.

Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2024 VN 37/2024
Valtioneuvoston päätös SM/2024/19

Rajoitukset Suomen itärajan rajanylityspaikoilla | Rajavartiolaitos