Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 6

Julkaisuajankohta 12.2.2024 17.32
Tiedote
Partioauton edessä vanhentuneita hätämerkinantovälineitä.

Vanhentuneiden hätämerkinantovälineiden vastaanotto Vene 24 Båt -messujen yhteydessä vielä lauantaina 17.2.2024 klo 10 - 14.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 6 aikana 53 219 (vko 5: 49 009) rajatarkastusta ja 594 (5: 383) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Etsintäkuulutettuja tavattiin 22.

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneista käännytettiin viikon aikana yksi (vuonna 2024 yhteensä 2).

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 6 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 214 (vko 5: 256) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Etsintäkuulutettuja tavattiin viisi.

•   Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastami sta ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 6 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kaksi (vko 5: 3) turvapaikkahakemusta. Käännyttämisiä tehtiin kahdeksan (vko 5: 1) ja pääsyn epäämisiä seitsemän (vko 5: 2). 

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa 10 uutta esitutkintaa

Viikon 6 aikana merivartiostossa aloitettiin 10 uutta esitutkintaa (vko 5: 5), joista viisi käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat väärennysaineiston hallussapito, valtionrajarikos, ulkomaalaisrikkomus ja maahantulokiellon rikkominen.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Seitsemän merellistä pelastustehtävää

Tilanne merialueella oli toimintaviikolla edelleen vakaa. Viikon 6 aikana oli seitsemän meripelastustapahtumaa (vko 5: 2).

Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa 10-35 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on paikoin uutta jäätä. Itäisellä Suomenlahdella on saaristossa 20- 45 cm paksua kiintojäätä. Jään reunassa on paikoin 10-35 cm paksua, tiheää ja hyvin tiheää ajojäätä. Ulompana, Helsingin majakan itäpuolella, on ohutta jäätä, uutta jäätä ja jäänmuodostusta. Somerista itään on 10-35 cm paksua, hyvin tiheää ajojäätä.

Merivartioston arvion mukaan jäätilanne ei tällä hetkellä suoraan vaikuta öljykuljetusten kulkuun Suomenlahden kansainvälisellä merialueella.

Saariston jäätilanne on paikoin haastava Merivartiosto kehottaakin jäällä liikkujia varovaisuuteen ja varustautumaan asianmukaisella tavalla.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Muut asiat

Suomenlahden merivartiosto esittelee Rajavartiolaitoksen merellistä toimintaa Vene 24 Båt -messuilla 9.-18.2.2024. Vanhentuneita merkinantovälineitä, hätäraketteja ja -soihtuja otetaan vielä vastaan venemessujen yhteydessä pohjoisen sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä lauantaina 17.2.2024 klo 10 - 14 välisenä aikana.

Raja - tiedote