Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 48

Julkaisuajankohta 4.12.2023 12.13
Tiedote
Partioauto ja kaksi merivartijaa lumisateessa.

Toiminta-alueella ei muutoksia rajaturvallisuudessa.

Suomenlahden merivartiosto seuraa rajatilannetta merialueella ja rajanylityspaikoilla Suomenlahden rannikolla. Merivartioston toiminta-alueella ei ole havaittu poikkeavaa toimintaa liittyen itärajan rajanylityspaikkojen sulkemiseen.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 48 aikana 66 544 (vko 47: 59 286) rajatarkastusta ja 30 (vko 47: 225) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Etsintäkuulutettuja havaittiin yhteensä 18. 

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneita ei käännytetty viikon aikana (koko 
vuonna käännytetty yhteensä 33).

Itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen ei ole aiheuttanut Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen rajaturvallisuudessa muutoksia. Kulunut viikko on sujunut normaaliin tapaan. Suomenlahden merivartiosto seuraa ja hoitaa aktiivisesi tilannetta paikan päällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 48 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti Helsingin matkustajasatamissa ulkomaalaisvalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 164 (vko 47: 175) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä tavattiin neljä (vko 47: 5) etsintäkuulutettua henkilöä.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvaz<llisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 48 Suomenlahden merivartiosto otti turvapaikkahakemuksia vastaan yhdeksän, sekä tilapäisen suojelun hakemuksia kaksi. Käännytyksiä tehtiin yksi ja pääsyn epäämisiä tehtiin yksi. Turvaamistoimia tehtiin seitsemän.

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa kolme uutta esitutkintaa

Viikon 48 aikana merivartiostossa aloitettiin kolme uutta esitutkintaa, joista yksi käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat laittoman maahantulon järjestäminen, rekisterimerkintärikos, väärennys ja ulkomaalaisrikkomus.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merellisiä tehtäviä neljä

Viikolla 48 oli yhteensä neljä (vko 47: 5) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Pakkasen kiristyttyä meren rannat sekä pienemmät sisälahdet ovat alkaneet jäätyä, jonka vuoksi pienveneliikennettä ei enää juuri havaittu. Merijään paksuus vaihtelee jäätyneillä alueilla ja on varsin petollista Suomenlahden tavallista lämpimämmän veden vuoksi. Alkuviikon kovat pakkaset nostattivat Suomenlahdella voimakasta "merisavua" (haihtumissumua).

Suomenlahden merivartiosto ei suosittele vielä jäälle menemistä niiden petollisuuden vuoksi. Jos kuitenkin jäälle on mentävä, niin tulee varustautua tarvittavin turvavarustein. Ota mukaasi ainakin jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, millä voit kokeilla jään kestävyyttä. Kännykkä on syytä pakata vesitiiviiseen suojapussiin. Lisäksi muista kertoa minne aiot. Jäälle lähtiessä, kerro jollekin, minne olet menossa ja vältä liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle. 

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Tallenna numero matkapuhelimeesi.

Kaikkein jäällä liikkujien tulisi tutustua Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton Järki jäällä -oppaaseen, mistä saa tietoa turvalliseen jäällä liikkumiseen. 
Oppaan löydät: Järki Jäällä -opas - Viisaasti vesillä (viisaastivesilla.fi)

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

•    Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vastaamme meripelastustoimen järjestämisestä. Tehtäviä johdetaan meripelastuksen johtokeskuksista Helsingistä (Suomenlahden merivartiosto) ja Turusta (Länsi-Suomen merivartiosto).

Raja - tiedote